SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Unge ved for lidt om deres egen økonomi

Del

Unge mellem 18 og 24 år står for hver fjerde fogedsag i Danmark, hvor en lejer smides ud på grund af manglende huslejebetaling. Mange unge mangler helt basal viden om, hvordan man styrer sin økonomi, fortæller projektleder June Crondahl fra Gældsrådgivningen På Fode Igen.

”Når vi bliver kontaktet af unge om deres økonomi, beder vi dem altid fortælle os, hvad deres indtægter og udgifter er, så vi kan hjælpe dem med at skabe overblik. Og det sker ofte, at vi må forklare dem, hvad de ord betyder, og hvad de dækker over.”

Sådan fortæller projektleder June Crondahl fra Gældsrådgivningen På Fode Igen. Rådgivningen drives af KFUM’s sociale arbejde og rådgiver unge mellem 18 og 30 år, der har problemer med at styre deres økonomi. Bag hjemmesiden ungøkonomi.dk sidder rådgiverne klar til at hjælpe med at lægge budgetter, få styr på skatten eller bare give råd om, hvordan man får hold på en trang økonomi.

Ikke kun dårlig økonomi

Det er de færreste af de unge, Gældsrådgivningen kommer i kontakt med, der kun har økonomiske problemer. Mange af dem er opvokset i familier, hvor ressourcerne på alle måder var knappe, og de har også udfordringer på andre områder. Den dårlige økonomi har det også med at trække andre problemer med sig – for eksempel en tiltagende ensomhed, fordi man undgår de aktiviteter, der koster penge, og hvor man typisk ser sine venner.

De unge, der kontakter Gældsrådgivningen, er formodentlig også nogle af dem, der er bag tallene i SFI’s nyeste rapport om lejerudsættelser.

Rapporten viser, at unge mennesker mellem 18 og 24 år udgør knap hver fjerde af de husstande, der i de seneste år er blevet smidt ud af deres lejlighed med fogedens mellemkomst – typisk, fordi de ikke havde betalt husleje. Unge under 24 år udgør ellers kun 14 procent af lejere i al almindelighed. Der er med andre ord uforholdsmæssigt mange unge, der ikke kan klare deres boligøkonomi.

Uvidenhed – og mangel på billige boliger

June Crondahl vurderer, at der er mange faktorer bag de tal. En af dem er en mangel på helt basale kundskaber blandt de unge, når det gælder økonomi.

”De unge mennesker, vi møder, ved godt, at de bruger for mange penge i forhold til det, de får ind, men de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre ved det. Mange ved ikke, hvordan man lægger et budget, de har aldrig været inde i deres skattemappe på nettet, og de tænker ikke over, at deres udgifter ikke er de samme hver måned. De mangler utroligt meget viden på det her område,” fortæller hun.

Og det er ikke kun socialt udsatte unge, der ikke har fået de fornødne redskaber med hjemmefra, påpeger projektlederen:

”Vi møder faktisk også unge fra velfungerende hjem, som har rimeligt massive problemer på det her område, og som synes, det er pinligt at spørge deres forældre til råds. De har en opfattelse af, at økonomi taler man ikke om.”

Når det så er sagt, betyder for eksempel uddannelseshjælp og ungesatser for kontanthjælp, at nogle unges økonomi er meget trang, uanset hvor ansvarlige de er, understreger June Crondahl. Og det påvirker for eksempel deres boligsituation:

”Der er jo helt klart en mangel på billige boliger, som de kan betale med de lave overførselsindkomster for unge – og som ikke er øremærket til unge, der studerer. Set på den baggrund er det måske ikke så mærkeligt, at de økonomisk udsatte unge får problemer på boligmarkedet.” 

Fakta

publikation Udsættelser af lejere – Udvikling og benchmarking
Forfattere Gunvor Christensen, Anders Gade Jeppesen, Agnete Aslaug Kjær, Kristoffer Markwardt
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper, Boligsociale indsatser, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk