SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Unge vil gerne fremstå som ansvarlige stofbrugere

Del

Der findes mange fordomme omkring unge stofbrugere. Forestillingen om at unge er fuldstændigt ligeglade med, hvad andre tænker om dem og deres stofbrug, er dog for unuanceret. Det viser nye forskningsresultater.

”Det er sådan lige ved baren, lige i hjørnet af baren, der kan de [vagterne] ikke rigtig se noget. Der findes sådan nogle små steder som det rundt omkring, hvor man lige kan give stofferne til hinanden eller lægge det ned i en cigaretpakke og så give den videre. Så kan den anden person gå udenfor for at ryge og så komme tilbage med pakken”. 

Sådan fortæller en ung pige om sine oplevelser med stoffer i byen. Mange andre unge fortæller om lignende oplevelser i SFI-forsker Signe Ravns ph.d. afhandling, der sætter fokus på unges stofbrug i Danmark. 

Projektet viser, at illegale stoffer generelt ikke er accepterede i det danske natteliv, og at dette har stor betydning for, hvordan de unge stofbrugere opfører sig her. Det er eksempelvis meget nemmere at skjule stofferne, hvis man tager piller frem for at sniffe noget op gennem næsen ude på toilettet. Faktisk fortæller flere unge om, hvordan de oplever det som decideret frastødende eller ”junkie-agtigt” at sniffe stoffer af et toilettebræt. Det betyder ikke, at der ikke bliver taget stoffer på natklubberne, men at det ofte foregår i det skjulte, som ovenstående citat også viser.

Forklaringen på de unges mange krumspring hænger sammen med, at de gerne vil fremstå ansvarlige, almindelige og lovlydige overfor andre. Det handler om at kunne deltage i festerne og fællesskabet og samtidigt undgå at blive set ned på, forklarer Signe Ravn.

Viden giver de unge kontrol

Kombinationen af stofbrug og ansvarlighed virker måske paradoksal set udefra. Men ansvarligheden er netop en måde at forholde sig til den risiko, der er forbundet med stofferne, påpeger Signe Ravn. Fx ved at understrege, at man selv styrer stofferne, og ikke omvendt.

”Det er vigtigt at vise overfor andre, at man har kontrol over sit stofbrug. At man netop ikke er indbegrebet af det her klassiske billede på en misbruger, som vi alle sammen har i hovedet, som en der står og stikker sig i armen nede på Istedgade”, forklarer Signe Ravn.
 
Hun peger på en række aspekter, som de unge selv fremhæver: Det er fx vigtigt at signalere, at man ved noget om de stoffer, man tager. Og at man bør kende til stoffernes kropslige effekter. Det er også vigtigt at kende til det konkrete indhold og kvaliteten af de stoffer, man køber.

For at fremstå ansvarlig kræver det, at man som ung er i stand til at administrere alle disse elementer. Et begrænset forbrug af hårde stoffer kan derfor paradoksalt nok i nogle kredse få en stofbruger til at fremstå som mindre ansvarlig i sin omgang med stofferne. For så kan den unge mangle praktisk erfaring og viden omkring de hårde stoffer og ikke kende de koder, der gør sig gældende blandt de mere erfarne stofbrugere.

Stoffer til forskellige formål og lejligheder

Det at være åbenlyst påvirket er ikke i orden på langt de fleste natklubber. Det er overraskende resultater i forhold til det billede, mange har af unges stofbrug, mener Signe Ravn. Det er særligt natklubber med en mainstream musikprofil, hvor det ikke er accepteret åbenlyst at tage stoffer eller opføre sig, som om man er høj eller skæv. Men der er stor forskel på, hvilke stoffer de unge tager på bestemte typer af natklubber, fortæller Signe Ravn.

”På natklubber med en mainstream musikprofil er der bestemte stoffer, som passer bedre til den form for fest end andre. Det er typisk stoffer der har en stimulerende effekt, primært kokain og amfetamin”, forklarer Signe Ravn. På disse natklubber handler det oftest om at flirte, score og danse, og det stiller store krav omkring åbenhed og udadvendthed til de unge. Stofferne stiver selvtilliden af og gør det meget nemmere at tage kontakt til fremmede – særligt når det handler om at score.

Stoffer som ecstasy, ketamin og LSD bliver i højere grad brugt på natklubber, med en mere stringent elektronisk musikprofil. De bevidsthedsudvidende effekter ved stofferne kan både forstørre og forstærke oplevelsen af musikken, og det fællesskab de unge har med andre klubgæster.

Stoffer er ok i nogle miljøer

Stofbrug i det danske natteliv er en kompleks størrelse, og der er store forskelle på, hvordan forskellige grupper af unge forholder sig til det at tage stoffer.

”Selvom det generelt ikke er accepteret blandt de fleste danske unge at bruge stoffer, så tyder meget på, at stofbrug i enkelte natklubmiljøer er en mere almindelig del af det at gå i byen,” lyder det afslutningsvist fra Signe Ravn.

Søg på sfi.dk