SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Vi mangler viden om populær misbrugsbehandling

Del

Ny forskningsoversigt indikerer, at den mest brugte behandlingsform til unge stofmisbrugere virker hverken bedre eller dårligere end andre behandlingsformer. Men oversigten peger også på, at der mangler viden om effekten af selvsamme behandlingsform – den kognitive.

Om CBT:

I den kognitive tilgang til stofmisbrugsbehandling retter behandleren opmærksomheden mod brugerens tanker og processen, hvor tankerne omsættes til handling. Begrebet kognitiv refererer til menneskers tænkning og erkendelse. Antagelsen i den kognitive tilgang er, at man ved at blive opmærksom på sine tankeprocesser kan ændre sine tanker og derigennem handlinger. En anden antagelse er, at brugeren altid vil være ambivalent i ønsket om stoffrihed, da han eller hun oplever en gevinst ved stofferne. Behandleren skal derfor hjælpe brugeren med at få et realistisk billede af fordele og ulemper samt anvise alternative tænke- og handlemuligheder. Kilde: Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, 2009. 

Den kognitive behandling af unge stofmisbrugere fylder meget i Danmark. Men hvilken effekt har behandlingsformen - kaldet CBT - i forhold til andre behandlingsformer? Det har SFI Campbell forsøgt at svare på ved at samle en oversigt over samtlige studier på området.

”På baggrund af de studier, der findes, så ser det ikke ud til, at CBT virker hverken værre eller bedre end andre behandlingsformer,” siger Trine Filges, der er seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Konklusionen er baseret på syv studier i alt, hvoraf ingen er fra Danmark, seks er fra USA og et enkelt studie er foretaget i Holland. Et lidt for spinkelt grundlag til at komme med stensikre konklusioner, vurderer Trine Filges. Og dermed også for usikkert til, at man med 

sikkerhed kan dømme CBT-behandlingen. Men forskningsoversigten tegner et andet billede, der er mere klart.

”Der mangler forskning på området,” konstaterer seniorforskeren. 

En række ubesvarede spørgsmål

Trine Filges og de fem øvrige forskere på projektet ville gerne have fundet svar på, hvilken betydning varighed og intensitet af behandlingen har for effekten, ligesom de søgte svar på, om det har nogen betydning, hvor tit behandlingen foregår.

”Og så ville vi gerne have set på forhold som køn, alder, familieforhold og etnicitet, og om tidligere misbrug har en indflydelse,” siger Trine Filges. Men det har på grund af det sparsomme datagrundlag ikke været muligt.

Praktikere og forskere kunne ellers godt bruge mere viden om den kognitive behandlingsform, understreger SFIs Ditte Andersen, der for Center for Rusmiddelforskning har udarbejdet en ph.d.-afhandling om professionelt tilrettelagt forandringsarbejde i stofmisbrugsbehandling for unge. Og som også laver forskningsoversigter på området for behandling af stofmisbrugere.

”Det er vigtigt, at der bliver lavet noget forskning på det her område, for det er en af de metoder, der er allermest anvendt inden for stofmisbrugsbehandling,” siger Ditte Andersen

Kognitiv behandling bliver sjældent brugt alene

En SFI-evaluering fra 2009 viser, at den kognitive tilgang bliver brugt på 76 procent af de danske behandlingssteder. Samme evaluering viser, at én enkelt behandlingstilgang meget sjældent står alene.

”Uanset hvilken metode behandlerne bruger, så bliver den som regel kombineret med flere andre metoder,” siger Ditte Andersen og understreger:

”Det er sjældent, at man i praksis ser eksempler på meget stramme manualbaserede interventioner. I hverdagen trækker behandlerne på alle mulige metoder”.

Derfor savner Ditte Andersen ikke blot viden om effekten af CBT i forhold til anden behandling. Viden om effekten ved at kombinere forskellige behandlingsmetoder er også ønsket. ”Det er både i forhold til stofmisbrugsbehandling, men også i forhold til, om de unge i stofmisbrugsbehandling er i målgruppen for andre typer af interventioner. Det kan være på det boligsociale område, i forhold til psykiske vanskeligheder, kriminalitet eller i forhold til familierelationer,” siger Ditte Andersen.

Læs mere om forskningsoversigten her (eksternt link)

Søg på sfi.dk