SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Viden der kan kvalificere arbejdet i kommunen

Del

I mange kommuner er der et stort ønske om at blive bedre til at arbejde vidensbaseret, fordi det kan være med til at kvalificere opgaveløsningen. SFI ligger inde med store mængder data, som i tæt samarbejde med kommunerne kan omdannes til værdifuld viden for udviklingen af kommunens indsatser. SFI’s analyseteam har derfor udviklet en række produkter, som kan hjælpe med at fremme det vidensbaserede arbejde.

Det kan være en vanskelig øvelse at omdanne forskningsbaseret viden til praksis. Det kan være som at stå på hver sin side af en glasvæg, mener analysemanager Lars Grønvall Foldspang:

”Vi kan sagtens se hinanden, og vi kan gøre tegn og lave fagter. SFI, der ligger inde med en masse viden, står på den ene side og råber, og kommunerne står på den anden side og lytter. Men de kan ikke høre os. Det gælder om at få boret nogle huller i den glasvæg, så SFI’s viden kan komme ud og gøre nytte i kommunerne.”

Værdifulde data om jeres kommune

SFI har store mængder data fra diverse undersøgelser, som kan bruges til at beskrive, hvordan det egentlig går i kommunen i forhold til udvalgte grupper og indsatser rettet mod grupperne - fx på ældre- eller handicapområdet. Får borgere med handicap rent faktisk den hjælp de kan forvente? Er kommunen frontløber eller er nabokommunerne bedre til at løse opgaverne?

Analysemanager Lars Grønvall Foldspang mener, at det kan være en rigtig god investering for en kommune at få en uddybende viden om et bestemt område. ”Kommunerne får viden om, hvor man kan gøre mere for fx handicappede og ældre i kommunen, så man udvikler områderne ud fra en konkret og samlet viden.”

Hvordan bruges kommunens midler bedst?

SFI’s analyseteam har blandt andet udviklet et produkt, der kan måle, hvor godt de enkelte sociale indsatser i kommunen virker. ”Hvis en kommune gerne vil vide, om en konkret indsats virker, udvikler vi i tæt samarbejde med kommunen et design for effektmåling af indsatsen,” forklarer Lars Grønvall Foldspang. ”Den viden, som kommunen opnår, er et effektivt værktøj til at prioritere kommunens midler på et bestemt område.”

Søg på sfi.dk