SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Vilkårene for anbragte børn halter fortsat

Del

På trods af intentionerne i Serviceloven om at skabe lige vilkår for børn og unge anbragt uden for hjemmet, og børn og unge, der bor hos deres forældre, er der fortsat lang vej på en række områder, viser ny SFI-forskning. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger en familiechef i en kommunal forvaltning.

Savnet af søskende og bedsteforældre, overgreb og dårligt helbred, mobning og skift i anbringelsessted. Det er nogle af de forhold, som 15-årige anbragte selv siger, de oplever i deres hverdag, viser en ny rapport fra SFI. Rapporten er en del af SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995. 

Forløbsundersøgelsen – og dermed også denne delrapport – er sat i verden for at undersøge, om børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet i dele af eller hele deres barndom, med anbringelsen sikres en opvækst på lige vilkår med andre børn og unge.

”Servicelovens stærke ordlyd bliver ikke til fulde opfyldt for de anbragte unge. Det viser rapporten desværre med al ønskelig tydelig på de undersøgte områder. Til gengæld giver rapporten kommuner og anbringelsessteder nogle meget håndgribelige ting at arbejde videre med”, siger rapportens hovedforfatter, seniorforsker Mette Lausten.

Foruroligende tal

Der er også lyspunkter i rapporten. Som fx at færre unge end ventet har oplevet mange brud i deres anbringelser. Og at langt de fleste – 82 procent – oplever at have en fortrolig voksen på anbringelsesstedet.

Men derudover er mange af rapportens tal foruroligende. Halvdelen af de anbragte 15-årige savner mere kontakt til deres søskende. 40 procent vil gerne se deres bedsteforældre mere. Næsten 40 procent af de anbragte eller hjemgivne siger, at de døjer med hovedpine eller ondt i maven. Lidt mere end hver femte anbragte har inden for det seneste halve år følt sig udsat for overgreb. Næsten én ud af ti anbragte har følt sig mobbet – mod kun to procent af alle børn.

Vi må spørge som SFI
Det er kommunerne, der har ansvaret for anbragte børn. I Mariagerfjord Kommune er familiechef Kit Borup allerede i gang med at tygge på de mange konklusioner.

”Som kommune kan vi ikke komme uden om, at vi ikke gør det godt nok på de områder, rapporten peger på. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Det er fantastisk, at SFI forsker i noget så praksisnært, for så kan vi bruge forskningen til at forbedre indsatsen over for børnene”, siger Kit Borup.
En af de ting, Kit Borup kalder ”forskrækkende” er, at mange af de anbragte børn har følt sig udsat for overgreb inden for det sidste halve år.

”Når de unge nu ikke af sig selv fortæller os om de overgreb, så må vi til at spørge dem på en anden måde, fx lige som SFI har gjort. Både for den enkelte unges skyld og for at se, om der er mønstre, vi kan lære noget af”, siger hun og tilføjer, at emnet vil blive et tema på kommunens årlige kursusdage for plejefamilier, så familierne lærer at støtte de unge i at undgå overgreb.

Også de anbragtes savn af søskende og bedsteforældre skal mere i fokus i Mariagerfjord Kommune.

”Det er et stort tal, men det kommer ikke bag på mig, det er jeg desværre nødt til at erkende. Vi har haft meget fokus på samvær med forældrene og ikke nok på de øvrige familiemedlemmer. Det skal lægges ind i vores rutiner, så vi sikrer, at der er lyttet til den unges egne ønsker om samvær og taget stilling til samvær med bedsteforældre og søskende for hvert enkelt anbragt barn”, siger familiechefen.

Et ekstra årligt sundhedstjek

Anbragte unge slås med alvorlige helbredsmæssige problemer som over- og undervægt, hovedpine og mavepine. De ryger mere og forbruger mere hash end andre unge.

På dette punkt tog Mariagerfjord Kommune allerede for et år siden et afgørende skridt. Kommunen besluttede, at alle anbragte børn og unge fra 0 til 22 år – også dem i efterværn - skulle have et ekstra årligt sundhedstjek. Alle anbragte børn og unge i kommunen har nu haft besøg af en sundhedsplejerske, og hos 40 procent af dem var der behov for en tur hos den praktiserende læge eller en speciallæge.

”Det var lige til at gå til. Det er en minimal indsats med en stor effekt. Samme tilgang skal vi have til de øvrige ting, SFI peger på”, siger Kit Borup.

Fakta

publikation Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer - del II
Forfattere Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fuglsang Olsen, Alva Albæk Nielsen, Tea Torbenfeldt Bengtsson
Emner Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk