SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Yderkommuner mangler arbejdspladser og højtuddannede

Del

Den økonomiske krise har ramt yderkommunerne hårdt. Det viser en ny rapport fra SFI om flytninger fra byer til land- og yderområder. Men mellem 2003 og 2010 har der i yderkommunerne samlet set været en nedgang både i antallet af arbejdspladser og højtuddannede tilflyttere. Rapporten peger dog også på muligheder blandt nyuddannede.

Arbejdspladser flytter. Højtuddannede bliver væk, og samtidigt flytter flere danskere på sociale ydelser til, fordi de har mulighed for at leje privat og dermed slippe for at betale det indskud, de ofte ikke har råd til. 

Det er virkeligheden og udfordringen for mange yderkommuner i Danmark.

Men i Guldborgsund og Lolland kommune, der bliver kategoriseret som henholdsvis land- og yderkommune, har man taget udfordringen op. Her dannede man organisationen Business Lolland-Falster i 2011. 

Hovedopgaverne er erhvervsudvikling, turisme og bosætning på Lolland-Falster, og netop det specifikke fokus på erhvervsudvikling og bosætning tiltaler akademikerne. 

Derudover har Business Lolland-Falster også taget initiativ til Embassy of Lolland-Falster, der udelukkende står for markedsføringen af erhverv, turisme og bosætning på øerne. 

Ambassaden har til huse på Rosengården i Indre København, og her bliver der afholdt mange forskellige events alle med det mål at opnå mere positiv omtale af Lolland-Falster.

”Hovedformålet er at brande os positivt i hovedstadsområdet. Vi vil gerne fortælle alle de gode historier fra Lolland-Falster og de muligheder, som området også har for at tiltrække mere erhverv og flere turister,” fortæller Sara Metelmann, der er ambassadechef på Embassy of Lolland-Falster.

Hus på landet

Yderkommunerne står overfor en stor udfordring, hvis de skal vende nedgangen. Men SFI rapporten peger også på tiltrækning af unge nyuddannede som løsningen, fordi de ser nogle andre muligheder i yderområderne. 

For mange børnefamilier opfylder det drømmen om et stort hus med have. Samtidigt ønsker mange også at give deres børn en opvækst i roligere omgivelser og væk fra byens larm og forurening. De unge nyuddannede søger et roligere arbejdsliv og har derfor mere mod på at starte en tilværelse uden for byen. 

Kommunerne kan understøtte dette ved fx at tilbyde billige og attraktive lejeboliger, der gør det let at bosætte sig i en yderkommune i en årrække. 

Derudover kan yderkommunerne skabe fokus på de særlige erhvervsmuligheder, der er for unge nyuddannede, og de kan lave jobopslag, der er specifikt henvendt til denne gruppe. 

På Embassy of Lolland-Falster udnytter man også lejligheden til at fortælle om alle de andre goder og attraktioner, der er i området. 

”Med ambassaden har vi et sted hvor vi kan fortælle om hvad Lolland-Falster kan tilbyde. Ikke kun i forhold til erhverv, men også om hvilke gode råvarer vi har, og om fællesskabet i området.”, forklarer Sara Metelmann.

Erhvervsmuligheder

For nyuddannede kan der være mange fordele ved at flytte til en yderkommune. Udover hus og have er der større mulighed for at kickstarte sin egen karriere.


Bredere erfaring og større ansvar er nogle af de ting erhvervslivet i yderkommunerne tilbyder i højere grad, end de typisk gør i byerne, og det er noget af det, der motiverer de nyuddannede til at flytte.

Hos Embassy of Lolland-Falster ønsker man netop at gøre opmærksom på de fordele, der er forbundet ved at arbejde i ydreområderne. Blandt andet holder de såkaldte ”eksilaftener” for unge, der kommer fra området, men som er taget til København for at studere.

Formålet med aftenerne er fortsat at styrke tilhørsforholdet til området, men også at samle de studerende om et fagligt tema. Sidste eksilaften var temaet Femernforbindelsen, og hvilken betydning den kommer til at have i fremtiden.

På den måde forsøger ambassaden også at fastholde de unge i håb om, at de vender tilbage, når de er færdiguddannede.

Sara Metelmann var faktisk en af dem, der kickstartede sin karriere i en yderkommune.

”Jeg var nyuddannet og fik job i Femern Belt Development på Lolland som kommunikationskonsulent. Der fik jeg en masse opgaver, som jeg er ret sikker på, jeg aldrig ville have fået, hvis jeg var startet på jobmarkedet i hovedstadsområdet,” fortæller hun. 

Fakta

publikation Flytninger fra byer til land- og yderområder
Forfattere Louise Glerup Aner, Høgni Kalsø Hansen
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper, Ulighed
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk