SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

3 ud af 4 elever synes, at skoledagen er for lang

Del

Af ca. 16.500 adspurgte skoleelever svarer 42 pct., at de synes, at skoledagen er lidt for lang, og 34 pct. svarer, at den er alt for lang.

Det er et af resultaterne i en SFI-analyse af elevernes holdning til skoledagens længde. Analysen viser også, at flere drenge end piger synes, at skoledagen er enten lidt eller alt for lang. Etnisk danske elever er også mere kritiske over for skoledagens længde, end tosprogede elever er det.

Søg på sfi.dk