SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Bedre veje til ungdomsuddannelser

Del

SFI har sammen med KORA og EVA undersøgt, hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.

Dette bliver blandt andet vist i den internationale forskning, som SFI har stået for at kortlægge. Kendetegnende for de fleste succesfulde programmer, der både skaber gode overgang fra en institution til den næste samt fastholder de unge i uddannelse, er, at der er et samlet program af forskellige sideløbende indsatser. Det kan være mentorer, der kan støtte den unge individuelt, fx i forhold til opbygning af sociale kompetencer. Og det kan være tutorer, der kan give faglig støtte.

Den internationale forskning viser også gode resultater, når undervisningen foregår i et læringsmiljø med udgangspunkt i de unges hverdagsliv, og hvor de unge imødekommes med respekt og anerkendelse. Klare mål med undervisningen, som de unge ved, hvad er, er også centralt for et læringsmiljø, der fremmer de unges kompetencer.

Endelig viser den internationale forskning også, at især samarbejdet med lokalsamfundet i form af erhvervslivet er centralt.

Hovedpointen er, at det er afgørende, at der bliver lavet indsatser på flere niveauer, og at der er de rette strukturer og ressourcer til rådighed, så indsatserne også kan blive implementeret. 

Hele rapporten Bedre veje til ungdomsuddannelse kan downloades her.

Kontaktperson

Vibeke Myrup Jensen

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 90 E-mail vmj@sfi.dk

Søg på sfi.dk