SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Børn, der har mistet en forælder, begår mere kriminalitet

Del

Omkring ét ud af 20 børn oplever at miste deres far eller mor, inden de fylder 21 år. Et nyt SFI-notat analyserer risikoen for kriminalitet blandt unge og voksne, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen. Analysen bygger på registerdata for hele årgang 1984 og deres forældre.

Undersøgelsen viser klart, at børn og unge, der i løbet af deres barndom har mistet en eller begge forældre, begår mere kriminalitet end andre børn. For årgang 1984 er det 33,7 pct. af dem, der ikke har mistet en forælder, der som 30-årig har været sigtet for en eller flere lovovertrædelser. For dem, som har mistet en forælder, er det 41,9 pct., der har været sigtet som 30-årig. Forskeren bag undersøgelsen påpeger dog, at en del af de unge kan have været kriminelle allerede inden forældrenes død, men selv når man korrigerer for det forhold, så er unge, der har mistet en forælder, stadig signifikant overrepræsenterede i statistikkerne.

Undersøgelsen viser samtidig, at 11-14-årige børn, der mister en forælder, er i særlig stor risiko for efterfølgende at komme på kant med loven. Til gengæld har unge i alderen 18-20 år, der mister en forælder, lavere risiko for at blive sigtet, end deres jævnaldrende, som stadig har begge forældre. Data peger således på, at det tilsyneladende er hårdere at miste sine forældre som stort barn på skolens mellemtrin, end når man er ung voksen.

Forskeren bag undersøgelsen pointerer, at selv om der er en sammenhæng mellem det at miste en forælder og senere kriminalitet, så er der ikke nødvendigvis tale om, at forælderens død er årsagen til kriminaliteten.

Notatet er bestilt og finansieret af organisationen Børn, Unge & Sorg.

Fakta

publikation Kriminalitet blandt unge og voksne, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen
Forfattere Lajla Knudsen
Emner Udsatte børn og unge, Familiebaggrund
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson

Lajla Knudsen

DIREKTE E-MAIL

Søg på sfi.dk