SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

De fleste børn trives med inklusion

Del

Et nyt notat fra SFI belyser skoleelevernes oplevelse af at gå i en skole med øget fokus på inklusion. Langt de fleste elever trives og deltager både socialt og fagligt i skolen, viser notatet. Der er dog også en mindre gruppe, nemlig de tilbageførte elever og støtteelever, som i mindre grad deltager fagligt.

SFI udgiver i dag det tredje statusnotat i forskningsprojektet Inklusionspanelet, som blev igangsat af det daværende Undervisningsministe­rium i 2013.

Fem spørgerunder

Inklusionspanelet består af ca. 9.000 skoleelever fordelt på 400 skoler, der over en periode på 3 år jævnligt er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaer om bl.a. deres egen trivsel, deres oplevelse af klassens trivsel, og deres faglige og deres sociale deltagelse i skolen. Da Inklusionspanelet startede i 2014, gik eleverne i henholdsvis 5. og 7. klasse, mens de ved den seneste spørgerunde i maj 2016 gik i henholdsvis 7. og 9. klasse. Ca. 4.600 elever har deltaget i den seneste spørgerunde.

Notatet er det sidste i en række, der løbende har beskrevet resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Det bygger på i alt fem spørgerunder i perioden fra januar 2014 til maj 2016, og der trækkes også på en række baggrundsoplysninger om eleverne. Senere på efteråret kommer den endelige afrapportering af Inklusionspanelet, hvor der både vil være uddybende kvantitative analyser med inddragelse af bl.a. elevernes faglige resultater, og analyser af kvalitativt materiale fra fokusgrupper, samt individuelle interview med elever.

De fleste trives

Notatet omfatter både elever med særlige behov og deres klassekammerater. Det viser, at det generelt går godt med elevernes trivsel og deltagelse i skolen, som kan siges at være forholdsvis stabil over tid, men med små variationer.

De tilbageførte elever trivedes gennemsnitligt lidt dårligere end deres klassekammerater i de første spørgerunder, men forskellen er blevet stadig mindre i de år, Inklusionspanelet har været i kontakt med eleverne, og er i foråret 2016 minimal. Der er heller ikke store trivselsforskelle at spore, når støtteelever sammenlignes med deres klassekammerater.

Når det gælder den faglige deltagelse, er der fortsat et gab mellem tilbageførte elever og støtteelever på den ene side, og de øvrige elever på den anden. Det samme kan siges om disse elevers sociale deltagelse, omend forskellene i forhold til klassekammeraterne er lidt mindre udtalt end for den faglige deltagelse. Det peger på, at der fortsat skal arbejdes i retning af at sikre øget faglig deltagelse for de tilbageførte elever og støtteelever.

Fakta

publikation Inklusionspanelet - Statusnotat 3
Forfattere Kasper Skou Arendt, Christiane Præstgaard Christensen, Chantal Pohl Nielsen
Emner Skole og uddannelse, Inklusion, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Chantal Nielsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 69 77 55 E-MAIL cpn@vive.dk

Søg på sfi.dk