SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Elevers faglige deltagelse og interesse er steget siden 2014

Del

Flere elever i folkeskolen deltager i dag aktivt i timerne og laver deres lektier. Det viser en ny rapport fra SFI, som peger på folkeskolereformen som en mulig forklaring på udviklingen.

En ny rapport fra SFI viser, at der mellem 2014 og 2016 er kommet flere elever, som har en høj grad af faglig deltagelse og interesse. Det vil fx sige, at de – ifølge deres egne oplysninger – deltager i timerne, laver deres lektier og godt kan lide undervisningen.

Særlige grupper

Rapporten bygger bl.a. på elevernes besvarelser af spørgeskemaer i 2014 og 2016. I begge år har elever i 4., 6., 8. og 9. klasse besvaret spørgsmål om deres interesse og deltagelse i dansk og matematik og om deres lektielæsning. Analysen viser, at andelen af elever, der giver udtryk for en høj grad af faglig deltagelse og interesse, er steget med 3,5 pct. på de to år.

Det er særligt piger, elever fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem, samt elever med etnisk minoritetsbaggrund, der er blevet mere fagligt engagerede på de to år.

Folkeskolereformen

Rapporten viser også, at der er forholdsvis flere elever med høj faglig deltagelse og interesse på skoler, som ifølge skolelederen er nået langt med implementering af folkeskolereformen. For de ældste elever er der også en positiv sam­menhæng mellem, hvor meget deres skole har arbejdet med reformelementet lektiehjælp og faglig fordy­belse, og niveauet for elevernes faglige deltagelse og interesse.

Det tyder på, at reformen har haft en vis betydning for den positive udvikling, men det kan også være udtryk for, at de skoler, hvor eleverne også før reformen har haft høj faglig deltagelse og interesse, har haft det bedste udgangspunkt for at implemen­tere reformen.

Fakta

publikation Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse
Forfattere Anne Toft Hansen, Vibeke Myrup Jensen, Chantal Pohl Nielsen
Emner Skole og uddannelse, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Chantal Nielsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 69 77 55 E-MAIL cpn@vive.dk

Søg på sfi.dk