SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Fælles sprog om inklusion i Helsingør

Del

I de sidste tre år har Helsingør Kommune arbejdet målrettet på at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler. SFI har evalueret arbejdet, og evalueringen viser, at der er blevet skabt en fælles forståelse af, hvad inklusion indebærer og medarbejderne er glade for flere af redskaberne. Til gengæld oplever en del, at der mangler hænder til at få indsatsen til hænge sammen.

Ambitionen om at inkludere flere børn med udfordringer i dagtilbud og skoler kræver, at forskellige aktører kan arbejde sammen på tværs af forvaltninger og enheder i kommunen. Hvis samarbejdet skal fungere, er der behov for klare rollefordelinger, enighed om arbejdsopgaver og gensidigt kendskab til hinandens kompetencer.

I Helsingør Kommune har man i de seneste tre år arbejdet med en række konkrete indsatser, som skal styrke samarbejdet blandt professionelle og forældre, styrke de professionelles kompetencer og styrke den tidlige forebyggende indsats.

Fælles forståelse

SFI’s evaluering af arbejdet i Helsingør viser, at det er lykkedes at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog om inklusion på tværs af enheder i kommunen. Den fælles forståelse er afgørende for at få det tværfaglige arbejde til at fungere. Evalueringen bygger bl.a. på interview med en række forskellige medarbejdere, og de har især positive erfaringer med den løsningsfokuserede tilgang og et tværfagligt forum, som indgår i arbejdet.

Inklusionsvejledere

Kommunen har også ansat inklusionsvejledere, dvs. medarbejdere som får afsat tid til målrettet at understøtte inklusionsindsatsen. På skolerne er man rigtig glade for vejledernes arbejde, men i dagtilbuddene vurderer medarbejderne, at vejlederne ikke fungerer optimalt. Det skyldes bl.a., at der er forskel på stillingsstrukturen i dagtilbud og skole, hvilket har gjort det sværere at definere inklusionsvejlederens rolle i dagtilbuddene klart.

Mangler hænder

Evalueringen viser også, at nogle medarbejdere oplever, at de mangler ressourcer til arbejdet med inklusion. Blandt det pædagogiske personale kommer det nogle gange til udtryk i, at de ”mangler hænder” til både at håndtere enkelte børn, som har brug for særlig støtte, og samtidig stå til rådighed for hele klassen.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Helsingør Kommune.

Fakta

publikation Evaluering af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune
Forfattere Mette Friis-Hansen, Sofie Henze-Pedersen, Stine Eskesen, Julie Lykke Jacobsen
Emner Inklusion
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Mette Friis-Hansen

Projektkoordinator
DIREKTE 33 48 08 21 E-MAIL mfh@vive.dk

Søg på sfi.dk