SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Folkeskolereformen set fra skolelederens stol

Del

Hvordan arbejder skolelederne med folkeskolereformen, og hvor oplever de udfordringerne? Det er emnet for et nyt SFI-notat, der bygger på indgående interview med skoleledere, afdelingsledere og enkelte lærere på seks skoler i Danmark.

Skolelederne arbejder aktivt sammen med medarbejderne for at gennemføre folkeskolereformen på de enkelte skoler – og skolerne har en betydelig autonomi til at prioritere og udmønte reformelementerne efter egne valg.

Det er en af konklusionerne i et nyt notat fra SFI, der bygger på indgående interview med skoleledere, afdelingsledere og enkelte lærere på seks skoler. Skolerne er af forskellig størrelse og ligger i forskellige egne af landet.

Fleksibilitet og tillid

Notatet beskriver, hvordan lederne på de seks skoler har arbejdet med ændringerne i lærernes arbejdstid og implementering af centrale elementer i folkeskolereformen.

De nye regler om lærernes arbejdstid er på de seks skoler håndteret i en proces, der har været præget af fleksibilitet og skoleledernes tillid til lærerne, viser notatet. I arbejdet med at implementere folkeskolereformens elementer er der lagt stor vægt på at inddrage og engagere de pædagogiske medarbejdere.

De interviewede giver udtryk for, at reformens elementer indføres via en løbende proces over længere tid, hvor man afprøver tiltag, gør sig erfaringer, justerer og igen prøver noget nyt – og hvor medarbejderne er aktive medspillere.

Led i større evaluering

Notatet er led i et omfattende evaluering af folkeskolereformen, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har iværksat. Her har SFI bl.a. til opgave at belyse skoleledernes rolle i implementeringen af reformen. Det sker med brug af både kvalitative og kvantitative metoder.

Den første rapport fra den kvantitative del udkom i november 2015 (SFI-rapport 15:40), og dette notat udgør den første afrapportering af den kvalitative del. Den næste afrapportering fra både den kvantitative og kvalitative del forventes omkring årsskiftet 2016/17. Hele evalueringen gennemføres i perioden frem til 2019.

Fakta

publikation Ledelse af forandringer i folkeskolen
Forfattere Mikkel Kjer, Anders Rosdahl
Emner Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Anders Rosdahl

Forskningsleder, Emeritus
DIREKTE 33 48 09 20 E-MAIL ar@sfi.dk

Søg på sfi.dk