SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Frivillige i Hjemmeværnet anno 2016

Del

En ny SFI-undersøgelse kortlægger sammensætningen af gruppen af frivillige medlemmer i Hjemmeværnet samt deres holdninger og forventninger til Hjemmeværnet og deres egen frivillige indsats. Rapporten er en opfølgning på to tidligere undersøgelser gennemført i 2007 og 2011, og belyser derfor også udviklingen fra 2007 til i dag.

Undersøgelsen viser, at gennemsnitsalderen blandt de aktive medlemmer er svagt stigende, men at andelen af medlemmer under 30 år er på samme niveau i dag som i 2007, nemlig lidt over 8 procent. 85 procent af de frivillige er mænd.

Udover at være frivillige i Hjemmeværnet lægger medlemmerne ofte også en frivillig indsats i fx fodboldklubben eller boligforeningen: 55 procent af medlemmerne af Hjemmeværnet laver også frivilligt arbejde i andre sammenhænge.

Siden 2008 har Hjemmeværnet ydet støtte til Forsvarets internationale opgaver, og omkring en tredjedel af de aktive hjemmeværnssoldater fortæller, at de gerne vil deltage i internationale missioner. Blandt de yngre medlemmer af Hjemmeværnet er op mod to tredjedele klar til at drage udenlands for at hjælpe til.

Undersøgelsen viser, at der i 2016 var knap 46.000 medlemmer af Hjemmeværnet, hvoraf omkring 15.000 er aktive. Det er et lille fald i forhold til de øvrige år.

Rapporten er bestilt og finansieret af Hjemmeværnskommandoen.

Fakta

publikation Frivillige i hjemmeværnet 2016
Forfattere Torben Fridberg, Mona Larsen
Emner Frivilligt arbejde
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktperson

Torben Fridberg

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 47 E-MAIL tf@vive.dk

Søg på sfi.dk