SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Gode erfaringer med implementering af Housing First

Del

Både borgere og kommuner har gode erfaringer med Housing First-tilgangen, som skal hjælpe hjemløse borgere tilbage i en permanent bolig. Men manglen på billige boliger er stadig en stor udfordring, viser ny evaluering.

Housing first

Kerneelementerne i Housing First-tilgangen er, at borgeren får et permanent sted at bo allerede i starten af et indsatsforløb, samtidig med at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen. Den sociale støtte er i Housing First-indsatsen baseret på evidensbaserede bostøttemetoder.

Bostøtten er intensiv og fleksibel, og den tager udgangspunkt i borgerens individuelle støttebehov, uanset om det er at få behandling for fysisk eller psykisk sygdom, hjælp til misbrugsproblemer eller støtte til at kunne opbygge det sociale netværk og at deltage i meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

De evidensbaserede bostøttemetoder, der er anvendes sammen med Housing First tilgangen er Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT).

Hjemløsheden i Danmark har været stigende i de seneste år. Men der er faktisk gode redskaber til at hjælpe de mest udsatte borgere, som ikke har noget sted at bo. SFI og Rambøll har evalueret arbejdet med at udbrede og forankre Housing First-tilgangen i 24 kommuner, og erfaringerne er positive. Princippet i Housing First er, at borgeren skal have en permanent bolig og intensiv social støtte fra begyndelsen.

Housing First skaber godt udgangspunkt

Helt overordnet viser evalueringen, at kommunerne oplever Housing First som en virksom og hensigtsmæssig tilgang til arbejdet med hjemløse. Langt hovedparten af de meget udsatte borgere, som indsatsen er rettet imod, har fået en bolig og er blevet boende gennem forløbet, og de er glade for både deres nye hjem og den sociale indsats. Det fortæller SFI-forsker Lars Benjaminsen:

”Nogle har eksempelvis fået genskabt kontakten til deres familie og børn, hvilket de er meget glade for. Og selv om vi ikke kan se en systematisk forskel i fx misbrugsproblemer eller psykiske problemer, så skaber stabilisering af boligsituationen et godt udgangspunkt for, at de kan få det bedre,” siger SFI-forskeren.

Boligmangel et problem

Undersøgelsen viser dog samtidig, at det er et stort problem for kommunen at skaffe boliger, som de udsatte borgere kan betale. Der er mangel på billige og små boliger, og det betyder, at det i en del kommuner er svært at udbrede Housing First indsatsen til en større del af de hjemløse. Forskerne vurderer, at netop manglen på passende boliger er hovedårsagen til den stigende hjemløshed i Danmark.

”Men selv om der er udfordringer med at skaffe boliger, så vurderer vi, at hvis det kan lykkes at finde en bolig, og borgeren får en intensiv social støtte, så er Housing First en effektiv indsats for denne meget udsatte gruppe borgere – i hvert fald på den korte bane, siger Lars Benjaminsen.

Han påpeger dog samtidig, at vi ikke har nogen viden om, hvorvidt de udsatte borgere fastholder boligen på lang sigt.

I rapporten belyser forskerne også forskellige elementer, som kan understøtte god implementering af Housing First. Det handler bl.a. om ledelsesfokus og klare samarbejdsaftaler.

Evalueringen er udført af SFI og Rambøll for Børne- og Socialministeriet som en del af satspuljeaftalen for 2014.

Fakta

publikation Housing First i Danmark
Forfattere Lars Benjaminsen, Therese Marie Dyrby, Morten Holm Enemark, Maria Theil Thomsen, Helle Stentoft Dalum, Ulrik Lerbech Vinther
Emner Udsatte grupper, Boligsociale indsatser, Hjemløshed, Marginalisering
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktperson

Lars Benjaminsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 10 E-MAIL lab@vive.dk

Søg på sfi.dk