SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Guide til at støtte personer i prostitution

Del

Kommunerne får med en ny guide viden om, hvordan de kan arbejde med metoden Critical Time Intervention (CTI) i forhold til borgere, der har erfaringer fra salg af seksuelle ydelser og har behov for en målrettet indsats til at forbedre deres livssituation. Guiden beskriver, hvordan man kommer i kontakt med de pågældende borgere, og hvordan man kan forstå og hjælpe med at løse deres problemer.

SFI har med evalueringen af projekt Exit Prostitution dokumenteret, at CTI-metoden, der tilbyder helhedsorienterede, intensive og individuelt tilpassede indsatsforløb, giver positive resultater for borgere med prostitutionserfaringer. Igennem et CTI-forløb oplever borgerne en forbedring af deres mentale trivsel og en forbedring af deres oplevede livssituation, ligesom flere forlader prostitutionen.

Erfaringer fra fire kommuner gives videre

Guiden bygger på erfaringerne fra projekt Exit Prostitution, hvor CTI-metoden blev afprøvet i fire kommuner fra 2013-16.

”Guiden kan være et redskab for andre kommuner til at iværksætte en tilsvarende målrettet social indsats over for borgere med erfaringer fra salg af sex. Formålet med guiden er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring,” siger Line Mehlsen, som er medforfatter til guiden.  

Inspiration til politikere, ledere og praktikere

Guiden er opdelt i to dele. Første del beskriver resultaterne fra projekt Exit Prostitution, CTI-metoden og organisering af CTI-indsatsen. Denne del er især henvendt til kommunale politikere og ledere. Anden del er mere praksisnær og målrettet medarbejdere, der skal arbejde med målgruppen i CTI-forløb.

Fakta

publikation Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex
Forfattere Line Mehlsen, Anna Amilon, Theresa Dyrvig
Emner Teori og metode, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktperson

Line Mehlsen

Analytiker
DIREKTE 33 69 77 07 E-MAIL lme@vive.dk

Søg på sfi.dk