SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Hvilket voksenliv får de, der var unge under krisen?

Del

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan de unge oplever overgangen til voksenlivet i en tid med øget global ungdomsarbejdsløshed, økonomisk usikkerhed og en velfærdsstat under forandring. Projektet er finansieret af FSE.

Siden den økonomiske krise i 2008 har europæiske unge oplevet den højeste ledighedsprocent, den største stigning i arbejdsløshed og det største indkomsttab sammenlignet med andre aldersgrupper. Spørgsmålet er, om vi står over for en europæisk ungdomsgeneration, som ikke vil opleve samme velstand som deres forældre? Og hvis uddannelse ikke længere er den sikre vej til fast arbejde, og et arbejde ikke længere er den sikre vej til at kunne etablere sig med familie og bolig, hvad er det så for et liv, nutidens unge er på vej imod?

Det er nogle af de spørgsmål, seniorforsker Jeanette Østergaard vil forsøge at besvare i et nyt forskningsprojekt med titlen Open-ended transition? A qualitative longitudinal study of continuity and change for young people in uncertain times? Projektet er finansieret med 2 mio. kr. af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv (FSE).

Undersøgelsen vil bestå af den første omfattende danske kvalitative forløbsundersøgelse, der følger 60 unge i overgangen til voksenlivet. De blev interviewet første gang i 2015 i en alder af 19/20 år. Her to år senere vil forskerne interviewe dem igen om deres håndtering af og forventninger til voksenlivet. Interviewpersonerne er udtrukket fra SFI’s store forløbsundersøgelse, som rummer i alt 6.000 børn født i 1995. Det nye projekt bliver således en kvalitativ pendant til en allerede eksisterende kvantitativ forløbsundersøgelse.

Kontaktperson

Jeanette Østergaard

Seniorforsker
Telefon 33 48 09 40 E-mail jea@vive.dk

Søg på sfi.dk