SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Kortlægning af forskning i dagtilbud for 0-6-årige

Del

SFI har kortlagt og vurderet forskningen i dagtilbud for de 0-6-årige i Skandinavien i 2013. Formålet er at gøre forskning af høj kvalitet kendt og anvendt. Studier af god kvalitet er derfor beskrevet og indgår i den offentligt tilgængelige forskningsdatabase Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC.

SFI har registreret 82 studier på området, hvilket er højere end i årene før 2010 og på niveau med antallet af relevante studier i 2010, 2011 og 2012. 

De 82 studier er blevet kortlagt ud fra en række interessante spørgsmål, der tilsammen viser, hvad forskningen er optaget af. Endvidere sammenlignes med dagtilbudsforskningen i årene 2006-2012, hvilket giver et stærkt indblik i tendenserne i forskningen gennem en årrække. 

Ses der på indholdet i dagtilbudsforskningen udmærker studierne i 2013 sig ved, at der for første gang i perioden 2006-2013 ses en overvægt af studier med fokus på vilkår for børnene i dagtilbuddene. Endvidere ses en stigning i andelen af studier om læring, og en større andel af studier har fokus på relationer og kommunikation i dagtilbuddene. SFI har desuden registreret et fald i antallet af studier vurderet til at være af høj forskningskvalitet. 

Kortlægningen er foretaget i et samarbejde mellem SFI og Danmarks Evalueringsinstitut. Arbejdet modtager endvidere finansiel støtte fra Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.

Søg på sfi.dk