SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Læremiddelproducenter har et begrænset fokus på udveksling af elevdata

Del

En ny rapport afdækker digitale læremiddelproducenters erfaringer med at arbejde med data i forhold til skoleelevers faglige progression. SFI står i spidsen for projektet, hvor resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt digitale læremiddelproducenter nu præsenteres.

Formålet med hele projektet er at give videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan sammenstilles, vises og dermed understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan. Undersøgelsen afdækker, om data, der skabes ved elevernes brug af digitale læremidler, let kan udveksles med fx læringsplatforme. Data kan fx være resultatdata, aktivitetsdata eller selvevalueringer.

Denne delrapports hovedbudskaber er, at læremiddelproducenterne har begrænset fokus på at producere og udveksle data mellem forskellige systemer. Særligt inden for de store fag dansk, matematik og engelsk samt de små sprogfag og dansk som andetsprog oplever læremiddelproducenterne udfordringer med at udveksle data. Og flere producenter mangler kendskab til fagsproget omkring digitale læremidler.

Undervisningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL står bag projektet, som er en del af samarbejdet om it i folkeskolen. Projektet gennemføres af et konsortium, som består af SFI og DPU (Århus Universitet) med EVA og Center for Sundhedssamarbejde (Århus Universitet) som underleverandør. SFI varetager projektledelsen.

Søg på sfi.dk