SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Livsduelighed blandt børn og unge

Del

Hvad er det som gør, at et ungt menneske kommer godt ind i voksenlivet og fx får en god folkeskoleeksamen, søger ind på en ungdomsuddannelse og holder sig ude af kriminalitet? Det handler om den unges ressourcer, evner og baggrund, javel, men hvilke konkrete forhold har betydning, og kan man hjælpe udsatte børn og unge ved at styrke de forhold? Det handler dette SFI-notat om.

I de senere år er livsduelighed som begreb blevet almindeligt brugt som beskrivelse af de kompetencer, der bidrager til, at børn konstruktivt kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver velfungerende voksne, der trives.

Dette notat indkredser begrebet livsduelighed, dels ved at give et bud på, hvad det vil sige at være livsduelig, og dels ved at undersøge nogle forskellige aspekter af begrebet.

Notatet indeholder tre forskellige dele: For det første gives en bred dækkende definition af livsduelighed, der gør begrebet mere operationaliserbart i en dansk sammenhæng. For det andet præsenteres en deskriptiv analyse af perspektiverne på langt sigt for børn, der starter livet med forskellige udgangspunkter i aspekter af livsduelighed – efterfulgt af, som den tredje del, nogle eksempler på, hvordan man målrettet kan arbejde med at styrke forskellige aspekter af små børns livsduelighed.

 

Fakta

publikation Livsduelighed
Forfattere Mette Deding, Ida Scheel Rasmussen, Signe Lynne Boe Rayce, Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt
Emner Børn og unge, Familie, Kriminalitet, Social arv, Kompetencer, Kompetencer, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson(er)

Mette Deding

DIREKTE 33 48 08 85 E-MAIL mcd@vive.dk

Søg på sfi.dk