SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Novo Nordisk Fonden støtter nyt SFI-projekt om børns udvikling og trivsel

Del

Med en bevilling på næsten 6 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden bliver det nu muligt for SFI at starte en ny stor forløbsundersøgelse, der vil følge 30.000 børn over en årrække.

Projektet Børns Udvikling og Trivsel - Database og Analyse vil give forskerne værdifulde data, når det gælder om at få mere viden om, hvorvidt sociale indsatser virker, og hvilke forhold der har betydning for, om de virker.

”Det kan for eksempel være viden om hvorvidt konflikthåndteringsværktøjer til forældre i skilsmisse har betydning for barnets udvikling og trivsel på sigt. Eller det kan være viden om, hvor tidligt vi kan observere de forskelle i trivsel og læring mellem udsatte og ikke-udsatte børn, som vi i dag ser, om der er forskelle afhængigt af, hvilke kommunale tilbud børnene tilbydes, og om der er grupper af børn, som har særlig glæde af specifikke tilbud,” forklarer Signe Boe Rayce, forsker på SFI, der er projektleder for undersøgelsen. Hun understreger, at det store antal børn, som man skal følge, vil give data, der netop gør det særligt relevant at lave effektstudier af indsatser.

”Deltagerne i forløbsundersøgelsen vil komme fra hele landet og med alle slags baggrunde. Det gør det muligt for at give os mere viden om, hvordan opvækst under forskellige forhold samt støttende indsatser påvirker dem som børn, unge og voksne,” siger Signe Rayce.

Undersøgelsen vil give mulighed for forskning indenfor fx familiepolitiske udfordringer, praksis ved anbringelser og udsatte børns skolegang. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil, sammen med 4,4 mio. kr. afsat af Social- og Indenrigsministeriet i satspuljeforhandlingerne 2016, finansiere oprettelsen af databasen, de to første runder dataindsamling samt tilhørende følgeforskning.

Kontaktperson

Signe Lynne Boe Rayce

Forsker
Telefon 33 69 77 91 E-mail sbo@vive.dk

Søg på sfi.dk