SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Ny undersøgelsesrunde af Børn og Unge i Danmark

Del

Seniorforsker Mai Heide Ottosen har modtaget en bevilling på 4,2 mio. kr. fra Veluxfonden til projektet Børn og Unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018. Bikubenfonden har i juni bevilget 2,5 mio. kr. til samme projekt. Dermed er det nu muligt at igangsætte tredje runde af undersøgelsen Børn og Unge i Danmark.

Børn og Unge i Danmark er en stor panelundersøgelse, der ved hjælp af både survey- og registerdata belyser den danske børnebefolknings trivsel inden for en bred række af områder, herunder materiel velfærd, boligforhold, sundhed og livsstil.

Børn og Unge i Danmark opstod som et samarbejde mellem Bikubenfonden og SFI, og den første rapport, som udkom i 2010, er nået ud til en bred række af aktører, der beskæftiger sig professionelt med børn. Anden rapport, som udkom i 2014, var finansieret af både Bikubenfonden og Veluxfonden.

Den tredje rapport forventes udgivet i 2018 og vil blandt andet følge op på nogle af de forandringstendenser, der blev observeret fra første til anden rapport, herunder i forhold til risikoadfærd, psykisk mistrivsel og polariseringstræk blandt de mest udsatte grupper. Det er ambitionen, at Børn og Unge i Danmark kan fungere som inspirationsgrundlag for konkrete indsatser i det børnesociale arbejde.

Læs mere om de panelundersøgelsen Børn og unge i Danmark

Kontaktperson

Mai Heide Ottosen

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 88 E-mail mho@vive.dk

Søg på sfi.dk