SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Ny viden om brug af data i skolen

Del

SFI offentliggør i dag to udgivelser, der indgår i et større udviklings- og inspirationsprojekt, Data om elevernes læring og progression. Projektet skal give videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan.

Der har været meget fokus på skolebørns læring, trivsel og progression i de seneste år, og med folkeskolereformen er dette fokus blevet styrket. Samtidig udvikles der løbende nye muligheder og digitale redskaber til fx at dokumentere elevernes faglige niveau og deres arbejdsprocesser. Det skaber flere data end nogensinde før, som det pædagogiske personale skal forholde sig til, og som samlet bidrager til billedet af elevens faglige progression og sociale trivsel.

Den ene af de to nye udgivelser er en forskningskortlægning, der samler viden fra relevante danske og internationale studier om skolers brug af data om elevernes læring og progression. Forskningskortlægningen omhandler tre temaer:

  • Forståelser og definitioner af læring og progression
  • Måling af elevens læring og progression
  • Det fagprofessionelle arbejde med elevens progression.

Den anden udgivelse er et hæfte om Brug af data i skolen i SFI’s Kort & Klart-serie. Hæftet er skrevet til skolens pædagogiske personale, men der er også inspiration at hente for skoleledelse og forvaltning. Målet er at skabe en fælles forståelse af, hvad data i skolen egentlig er, og at inspirere til nye måder at arbejde med data på.

Projektet Data om elevernes læring og progression gennemføres i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen

Fakta

publikation Data om elevernes læring og progression
Forfattere Jens Dietrichson, Kirstine Karmsteen, Bjørn Christian Viinholt Nielsen, Ida Scheel Rasmussen, Mette Agerskov Smith
Emner Skole og uddannelse
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Mette Deding

DIREKTE 33 48 08 85 E-MAIL mcd@vive.dk

Søg på sfi.dk