SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Nye professorer på SFI

Del

Der er over sommeren og sensommeren kommet nye professorer til SFI. To er velkendte ansigter i SFI-regi, mens den tredje er hentet i Storbritannien.

Kort før sommerferien satte ind, blev der sat et velkendt SFI-navn på den opslåede stilling som forskningsprofessor i økonometri. Navnet er Paul Bingley, der har varetaget en lignende stilling på SFI siden efteråret 2007. Siden 1. juni har stillingen været på fuld tid.

48-årige Paul Bingley er opvokset og uddannet i Storbritannien. Han er B.sc. i økonomi og økonometri fra Southampton University i 1988, M.A. i økonomi fra Manchester University i 1989 og Ph.D. i økonomi fra Keele University i 1997. Siden 1994 har Paul været knyttet til det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Aarhus som forskningsassistent, adjunkt og lektor.

Paul Bingleys forskningsområder er blandt andre social mobilitet, pensionssystemer og skole.

Gennem årene har han publiceret artikler i Economic Journal, Journal of Public Economics, European Economic Review, Journal of Human Resources og British Medical Journal.

Nanna Mik-Meyer er tilbage på SFI
Efter sommerferien vendte en tidligere SFI’er hjem. Nanna Mik-Meyer har forladt en stilling som professor ved Institut for Organisation ved CBS for at tiltræde en stilling som professor ved SFI.

Nanna Mik-Meyer har en kandidatgrad i antropologi samt en ph.d. i sociologi fra Københavns Universitet og har i mange år forsket i blandt andet mødet mellem borger og velfærdsstaten.
Hendes forskningsmæssige interessefelt er identitetsprocesser i organisationer, mikro-sociologien, krops- og arbejdssociologi samt studier af mødet mellem minoritetsgrupper og majoritetsgrupper i organisationer og kvalitative metoder, og Nanna skal som professor på SFI netop bidrage til at udvikle og styrke vores brug af kvalitative metoder.

Nanna Mik-Meyer er forfatter til bogen Power and Welfare: Understanding Citizens’ Encounters with State Welfare (med Kaspar Villadsen, Routledge, 2013), og hun har fået publiceret artikler i blandt andet tidskrifterne Gender, Work & Organization, Sociology of Health and Illness, Social Theory and Health og Journal of Political Power.

Tiltrædelsesforelæsning afholdes fredag den 11. september klokken 15.00 og har titlen: Spontanitet og magt. Den kvalitative sociologis styrker i analysen af mødet mellem borger og system.

Ny deltidsprofessor på SFI
Derudover tiltræder Rachel Thomson som deltidsprofessor på SFI den 1. september. Hun er professor i børne- og ungdomsstudier og er ansat på University of Sussex, hvor hun leder Centre for Innovation and Research in Childhood and Youth (CIRCY).

Rachels forskningsinteresser er livsforløbsstudier og transition, samt det interdisciplinære forskningsfelt køn og seksualitet. Hendes forskning er metodisk innovativ, idet hun har udviklet og specialiseret sig i en række forskellige typer af kvalitative metoder til at belyse samspillet mellem levede erfaringer, sociale processer samt biografisk og historisk tid. Med det omfattende forskningsprojekt Inventing Adulthoods, hvor 100 unge blev fulgt over 15 år, har hun cementeret kvalitativ longitudinel forskning (QLR). Rachel har haft artikler i blandt andet Journal of Youth Studies, Journal of Social Research Methodology, Sociological Research Online, Social Policy and Society og Studies in the Maternal.

Rachel bliver tilknyttet afdelingen Børn og Familie, er ansat for en to-årig periode og vil opholde sig på SFI 3-4 uger om året. 

Rachel Thomsons tiltrædelsesforelæsning afholdes tirsdag den 8. september klokken 15 og har titlen: New frontiers in Qualitative Longitudinal Research - Reflections on a decade of methodological development.

Søg på sfi.dk