SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Nyt forskningsprojekt om den svære organisatoriske ramme i mødet med udsatte

Del

SFI-professor Nanna Mik-Meyer har fået en bevilling fra Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv (FSE) til at undersøge, hvad det betyder, når nogle af de mest udsatte borgere – hjemløse – skal inddrages mere aktivt i samarbejdet med velfærdssystemets ansatte.

Stort set alt velfærdsarbejde involverer et møde mellem borgeren og velfærdssystemets ansatte. Siden 1990’erne har der fra både politisk hold og praksisfeltet været formuleret nye politikker for, hvordan borgere og ansatte skal ’opføre’ sig i mødet. Der har været en ambition om, at bevæge sig i retning af en mere samarbejdende, samskabende tilgang, i stedet for at de ansatte tager al styringen. Borgeren og de ansatte skal have en mere ligeværdig relation, hvor borgeren aktivt bidrager med ønsker og lærer at træffe valg i eget liv. Det er de såkaldte samskabelses-/co-production initiativer.

Men der findes ikke meget viden om, hvordan det intensiverede fokus på ligeværd og ansvarliggørelse af borgeren knytter an til andre vilkår for mødet som fx økonomi, lovgivning og New Public Management-tilgangen. Den begrænsede forskning på området viser, at samskabelse og myndiggørelse af borgeren især bliver en udfordring i forhold til udsatte borgeres situation, fordi den organisatoriske ramme om arbejdet ofte vanskeliggør at man som ansat faktisk kan høre, hvad de udsatte borgere siger. De foretager måske ikke ’passende valg’ eller udtrykke sig på måder, de ansatte ønsker.

Professor Nanna Mik-Meyer har fået bevilget 1,5 mio. kr. til at undersøge, hvordan den organisatoriske ramme om velfærdsarbejde i forhold til udsatte helt konkret slår igennem på tre herberger. Hun vil især fokusere på betydningen af rammerne for mødet mellem borger og ansat, dvs. økonomi, lovgivning og New Public Management-tilgangen. Projektet fokuserer på hjemløse borgere, fordi deres udsathed på mange måder udfordrer tidens trend om samskabelse og ansvarliggørelse af borgeren.

Søg på sfi.dk