SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Nyt forskningsprojekt om læringsmiljøer i danske familier

Del

Forskning viser, at sociale uligheder i børns udvikling skabes tidligt i livet og i høj grad afhænger af læringsmiljøet i familien. Det betyder, at hvis alle børn uanset social baggrund skal have samme muligheder for at realisere deres potentiale, så skal der arbejdes samtidigt med både læringsmiljøerne i dagtilbud/skole, og med læringsmiljøet i familien.

Det kræver ny viden om læringsmiljøer i familier, og A.P. Møller Fonden har bevilliget 6,4 mio. kroner til, at SFI kan kortlægge hvilke forskellige typer læringsmiljøer, der er i de danske familier, og hvordan sammenhængen er mellem læringsmiljøerne og børns kompetencer. 

Projektet skal skabe vidensgrundlag for fremadrettet at kunne udvikle indsatser, som fagprofessionelle kan bruge for at understøtte familierne i at skabe stimulerende læringsmiljøer, der skal mindske den sociale uligheds betydning for børnenes udviklings- og læringschancer.

”Der er et stort potentiale i, at fagprofessionelle bliver dygtigere til at styrke læringsmiljøet i familien. Sundhedsplejersker, familieterapeuter og sociale kontaktpersoner kan styrke udsatte familier i at få skabt et stimulerende læringsmiljø. Ligeledes skal pædagoger og lærere i dagtilbud og skole i højere grad vejlede forældre i, hvordan de bedst understøtter deres børns læring,” siger Jens Peter Thomsen, seniorforsker, der skal lede projektet.

Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 35 E-mail jpt@vive.dk

Søg på sfi.dk