SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Nyt projekt om unges transition til voksenlivet

Del

SFI har iværksat en strategisk satsning for at opbygge kvalitative forløbsdata i tilknytning til eksisterende kvantitative forløbsdata fra Børneforløbsundersøgelsen ’Årgang 95’. Sigtet med datamaterialet er at belyse unges overgang til voksenlivet, og mere specifikt hvordan deres uddannelsesveje former sig.

Hvilken indflydelse har unges risikoadfærd og sårbarhed på deres uddannelsesmæssige veje og omveje? Det er en viden, SFI er ved at opbygge med projektet ’Timing og transition: unges uddannelse og risikoadfærd’.

Projektet er skudt i gang i efteråret 2015 og er en strategisk satsning med henblik på at opbygge en kvalitativ forløbsundersøgelse i tilknytning til Børneforløbsundersøgelsen. Projektet er baseret på 60 interviews med 20-årige om deres livsforløb og livsvilkår.

En mindre gruppe af disse unge blev interviewet allerede i 2013, og en større gruppe vil nu blive interviewet for første gang.

Gruppen af tidligere interviewet består af unge, som har givet udtryk for, at de er ensomme og dermed i risiko for ikke at påbegynde, falde fra eller mistrives på en ungdomsuddannelse. De blev interviewet første gang, da de var 17 år.

Gruppen af nye unge består af fire grupper:

  1. Unge, som har omfattende brug af rusmidler, og som enten er faldet fra eller ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
  2. Unge, som har omfattende brug af rusmidler, og som er godt i gang med eller allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse.
  3. Unge, som oplever, at de har klaret sig godt i grundskolen, men er faldet fra eller ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
  4. Unge, som oplever, at de har klaret sig godt i skolen, og som er godt i gang med eller allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Det er ambitionen at finde finansiering til dels at geninterviewe de 60 unge igen i efteråret 2017, og til dels at arbejde videre med interviewene, gerne i kombination med analyser af det kvantitative forløbsdata.

Projektgruppen består af seniorforsker Jeanette Østergaard (projektleder), seniorforsker Signe Ravn, seniorforsker Jens Peter Thomsen samt professor Rachel Thomson. 

Søg på sfi.dk