SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Partnerskaber er en platform for samarbejde om inklusion

Del

Et partnerskab mellem en intern skole for anbragte børn og unge og den lokale folkeskole skaber en platform for et samarbejde, der kan bidrage til at styrke undervisningen for de anbragte og dermed give bedre mulighed for inklusion i den lokale folkeskole og nærmiljø.

Med et samarbejde mellem interne skoler og de lokale folkeskoler bliver der skabt et kendskab lærere og elever imellem og dermed kendskab til hinandens skolehverdag, undervisning og faglighed. Det kan give sociale og faglige netværk på tværs og hjælper alle, når eleverne skal inkluderes i den lokale folkeskole.

Det er en af konklusionerne fra SFI’s evaluering af partnerskabsprojektet, igangsat af Undervisningsministeriet (tidligere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) for perioden 2014-16. Formålet med projektet er at styrke undervisningen i interne skoler, øge videndeling og samarbejde mellem skolerne og skabe bedre muligheder for udslusningen af elever til folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Når anbringelsesstedet bliver forældre til et skolebarn

Når et anbringelsessted har børn, der går i den lokale folkeskole, får stedet samtidig rollen som ’forælder til et skolebarn’. Manglende adgang til skolens forældreintra og samarbejdet med barnets forældre om, hvem der skal påtage sig forældrerollen ift. lektier, arrangementer og forældremøder, kan dog medføre nogle praktiske udfordringer, som anbringelsesstedet skal være ekstra opmærksomme på.

Det lokale samarbejde er styrken

Seniorforsker Mette Lausten, der har ledet evalueringen, hæfter sig dog ved det lokale samarbejde som nøglen til succes:

”Det er lykkedes at oprette en lokal platform for et samarbejde, hvor man kan se formålet de involverede skoler imellem – at samarbejdet er til for dem og for deres børn i lokalområdet. De små lokale successer for partnerskabet er det positive. Lærerne ved nu, hvem hinanden er, og eleverne ved hvem hinanden er, og de kender også de andre lærere. Det er en start og en platform, man kan bygge videre på. Det skaber tryghed og nyttige sociale relationer i arbejdet med at inkludere anbragte børn og unge i lokalmiljøet,” siger Mette Lausten.

Fakta

publikation Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning
Forfattere Sofie Henze-Pedersen, Mette Lausten, Chantal Pohl Nielsen
Emner Anbringelser, Inklusion, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Mette Lausten

Seniorforsker
DIREKTE 33 69 77 13 E-MAIL mel@vive.dk

Søg på sfi.dk