SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Proaktive skoleledere styrker elevernes læring

Del

God skoleledelse kan aflæses direkte i elevernes karakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Det viser et nyt SFI Tema, som også peger på, at det særligt er lederens understøttelse af en stærk faglig kultur og høje forventninger til elever og lærere, der gør en positiv forskel.

Eleverne lærer mest på skoler, som ledes af en proaktiv og innovativ skoleleder, der fokuserer på faglighed, har klare visioner og høje forventninger til elever og lærere – og som viser lærerne tillid og involverer dem i skolens beslutningsprocesser. Det viser et nyt SFI Tema, som præsenterer de væsentligste forskningsresultater på området. Forskningen viser også, at forskellene mellem skoleledere kan forklare omkring 5 pct. af forskellene i elevernes karakterer ved folkeskolens afgangsprøve.

Lederne kan inddeles i typer, hvor de enkeltsagsorienterede ”brandslukkeres” skoler opnår de dårligste resultater, mens de ”proaktive” lederes skoler opnår de bedste. De sidstnævnte bruger strategisk og innovativ ledelse, mål- og resultatstyring, og de involverer sig i lærernes undervisningspraksis og inddrager lærerstaben i væsentlige beslutninger. Forskningen påviser dog også, at effekten af visse ledelsesredskaber i høj grad er afhængig af andre faktorer, som fx skoletype, lederautonomi og skolens hidtidige resultater.

Om SFI Tema

SFI Tema er en ny udgivelsesrække fra SFI, som i kort form samler den nyeste viden på et givent område og diskuterer forskningsbaserede handlemuligheder for politik og praksis.

Fakta

publikation Elevers læring og skolelederfokus på faglighed
Forfattere Søren Winter
Emner Skole og uddannelse, Ledelse
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk