SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Prostitueret – hvorfor og hvorfra?

Del

Hvilke sociale baggrunde har de prostituerede? Hvad har været afgørende for at vælge at sælge seksuelle ydelser? Et nyt forskningsprojekt ved SFI skal undersøge prostitueredes veje ind i prostitution.

Det sker ved at udnytte et omfattende datamateriale omkring prostituerede, som ikke tidligere har været anvendt på denne måde til at undersøge de prostitueredes opvækstvilkår, og som dermed også kan belyse, om prostituerede fx overvejende rekrutteres fra socialt udsatte grupper i samfundet.

Det er videnskabelig assistent ved SFI Theresa Dyrvig Henriksen, der af Det Frie Forskningsråd har fået bevilget 2,9 mio. kr. til at gennemføre sit ph.d.-projekt ’Veje ind i prostitution’.

Forskningsprojektet vil også inddrage livshistorieinterview med aktive prostituerede for at få indblik i deres egne fortællinger om deres liv, og hvilke hændelser de selv definerer som afgørende for, at de sælger seksuelle ydelser.

Projektet bidrager med vigtig og internationalt efterspurgt viden om, hvorvidt særlige baggrundsfaktorer gør sig gældende for prostituerede. Det rækker længere end den hidtidige forskning på prostitutionsområdet, som udelukkende har været baseret på selvrapporterede spørgeskemaer og/eller interview.

Med den detaljerede kortlægning af vejene ind i prostitution følger også en forventning om at kunne bidrage til med viden, der kan nuancere forskningsområdet og den offentlige debat om prostitution, der er præget af meget forskellige og modstridende opfattelser af de prostitueredes baggrunde og bevæggrunde.

Søg på sfi.dk