SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Selvrapporteret helbred kan ikke stå alene

Del

Hvis man vil arbejde målrettet med at hjælpe arbejdsløse ud i arbejde, er det afgørende, at man bygger på et solidt vidensgrundlag. Ny forskning dokumenterer, at et simpelt spørgsmål til borgernes generelle helbred ikke er tilstrækkeligt til at vurdere eventuelle psykiske problemer.

I artiklen The impact of self-reported health and register-based prescription medicine purchases on re-employment: A prospective study har Annemette Coop Svane-Petersen og Sofie Dencker-Larsen fra SFI undersøgt to forskellige redskaber til at vurdere, hvordan helbred påvirker arbejdsløses chancer for at komme i arbejde. De har taget et simpelt spørgsmål om borgernes generelle helbred, og sammenlignet med registerdata om køb af receptpligtig medicin.

Forskerne finder, at når man stiller et enkelt spørgsmål om det generelle helbred, så svarer deres vurdering på det somatiske område ganske fint til det, de får receptpligtig medicin for. Men når det gælder psykiske lidelser, så kan forskerne konstatere, at borgerne i mindre grad fortælle om lidelser, de får medicin for. På den baggrund konstaterer de, at selvrapporteret helbred ikke i tilstrækkelig grad afspejler psykiske sygdomme. Det gør det sværere at tilrettelægge den rette indsats for borgeren, når man ikke har den korrekte information, forklarer Sofie Dencker-Larsen:

”Vores undersøgelse viser, at det kan være vigtigt at inddrage andre redskaber end enkle selvvurderinger af generelt helbred – især i forhold til vurdering af psykiske lidelser. Det kan fx være en mere målrettet selvrapportering i forhold til mentalt helbred eller andre metoder, som kan danne et mere solidt vidensgrundlag,” pointerer forskeren.

Artiklen er publiceret i tidsskriftet SSM – Population Health

Fakta

publikation The impact of self-reported health and register-based prescription medicine purchases on re-employment chances
Forfattere Annemette Coop Svane-Petersen, Sofie Dencker-Larsen
Emner Helbred, Sygefravær, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk