SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI er på Folkemødet - brug os!

Del

Holdninger er der nok af på Folkemødet, men står du og mangler en vidensbaseret stemme i debatten? Så kontakt SFI, som igen i år er til stede på Folkemødet med et stærkt hold.

Vi kan tale med om så forskellige emner som integration, fattigdom, arbejdsmarkedspolitik, velfærdsteknologi, inklusion og delebørn – kort sagt, alt, alle hjørner af det moderne velfærdssamfund og dets udfordringer, og altid med udgangspunkt i aktuel forskning af høj kvalitet. 

Du kan se listen over SFI’s Folkemøde-deltagere nedenfor. Savner du et emne på listen, så kontakt gerne kommunikationsmedarbejder Trine Jørgensen på tlf. 33 69 77 34 eller mail trj@sfi.dk og forhør dig om mulighederne.

Agi Csonka, adm. direktør

Fremtidens velfærdsudfordringer. Folkeskolereform og skoleledelse. Inklusion. Kvalitet i dagtilbud og uddannel­ser. Social arv og mønsterbrydere.

Tlf. 33 48 08 08 – agi@sfi.dk

Torben Tranæs, forskningsdirektør

Indvandring og integration. Arbejdsmarkedspolitik og aktivering. Incita­menter på arbejdsmarkedet. Velfærdssam­fundets udfordringer. Samfundsøkonomiske analyser.

Tlf. 33 48 08 73 – ttr@sfi.dk

Lisbeth Pedersen, forskningschef for Beskæftigelse og Inklusion

Inklusion på arbejdsmarkedet. Velfærdsre­former. Incitamenter og indsatser i beskæf­tigelsespolitikken. Velfærdssamfundets store udfordringer. Ligestilling og lønpolitik.

Tlf. 33 48 08 69 – lp@sfi.dk

Mette Deding, forskningschef for Skole og Uddannelse

Folkeskolereform. Inklusion i folkeskolen. Metoder til fagligt løft af socialt udsatte ele­ver. Social arv i uddannelsessystemet. Effektmålinger på det sociale område.

Tlf. 33 48 08 85 – mcd@sfi.dk

Anne-Dorthe Hestbæk, forskningschef for Børn og Familie

Familiedannelse, skilsmisser og delebørn. Anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udfordringer i overgang til voksenliv. Alkohol- og stofmisbrug. Selvskade, spiseforstyrrelser og anden risikoadfærd blandt børn og unge.

Tlf. 33 48 08 94 – adh@sfi.dk

Kræn Blume Jensen, forskningschef for Socialpolitik og Velfærd

Hjemløse. Udsatte grupper og socialpolitik. Fattigdom og afsavn. Ældre og aldring. Velfærdsteknologi. Brug af samfundsøkonomiske analyser. Socialfaglige indsatser.

Tlf. 33 69 77 99 – kbj@sfi.dk

Nanna Mik-Meyer, professor, Socialpolitik og Velfærd

Velfærdsprofessioners udfordringer. System-klient-relationer. Borgerpositioner gennem tiden. Magtfulde møder i magtfri rum. Handicap og arbejdsmarked

Tlf. 31 53 88 44 – nmm@sfi.dk

Mette Lausten, seniorforsker, Børn og Familie

Udsatte børn og unge. Forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Anbragte børns trivsel, overgang til voksenlivet og drømme og forventninger. Trivsels-måling via SDQ.

Tlf. 33 69 77 13 – mel@sfi.dk

Lars Benjaminsen, forsker, Socialpolitik og Velfærd

Socialt udsatte grupper og social eksklusion. Marginalisering, herunder betydningen af social arv. Fattigdom og afsavn. Hjemløshed og sociale indsatser for hjemløse.

Tlf. 33 48 09 10 – lab@sfi.dk

Helle Hansen, seniorkonsulent på SFI, formand for Dansk Evalueringsselskab

Effektmåling af sociale indsatser. Definition og brug af evidens og effekt i socialt arbejde. Forbyggende foranstaltninger til børn og unge. Tidligere anbragte unges bosættelsesmønstre.

Tlf. 33 48 09 27 – heh@sfi.dk

Nete Krogsgaard Niss, seniorkonsulent, Ledelsessekretariatet

Alkoholproblemer i børnefamilier, herunder tidlig opsporing, tegn på problemer og barrierer blandt frontpersonalet. Inklusion i en kommunal kontekst. Indsatser for overvægtige børn og unge. Evaluering og effektmåling i frivillige sociale organisationer.

Tlf. 33 48 08 31 – nkn@sfi.dk

Helle Holt, seniorforsker, Beskæftigelse og Inklusion

Virksomheders sociale ansvar. Svage grupper på arbejdsmarkedet. Fastholdelse. Det kønsopdelte arbejdsmarked. Løn og barsel. 

Tlf. 33 48 09 48 – hh@sfi.dk

Søg på sfi.dk