SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI evaluerer familieindsats mod negativ social arv

Del

En families trivsel og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for at bryde med den negative sociale arv blandt børn og unge. Med 24 millioner kroner i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond vil Røde Kors nu med projektet ”Familien i fokus” nå 4.000 udsatte forældre og børn, og SFI skal evaluere projektet.

Som en vigtig del af projektet skal minimum 500 familier have en familiestøtte, som er en frivillig, der hjælper med at håndtere de mest aktuelle udfordringer i hverdagen. Det kan være støtte til børnenes deltagelse i fritidsliv, håndtering af fx e-boks, forældreintra og støtte til samarbejdet med institutioner og myndigheder. Herudover skal mindst 250 forældre kobles med en frivillig job- og uddannelsesmentor, der i samspil med familiestøtten, jobcentret og en arbejdsplads eller uddannelse skal hjælpe den enkelte forælder ind på arbejdsmarkedet.

Kontaktperson

Helle Hansen

Seniorkonsulent
Telefon 33 48 09 27 E-mail heh@sfi.dk

Søg på sfi.dk