SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI og KORA går sammen i nyt stærkt velfærdsinstitut

Del

I løbet af 2017 bliver KORA og SFI samlet i ét stort forsknings- og analysecenter. Det bliver Danmarks største faglige miljø indenfor analyse og forskning i velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Læs mere om

Formålet med fusionen er at skabe en endnu stærkere institution, som leverer viden, der kan bidrage til at løse velfærdssamfundets væsentligste udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.

De to nuværende institutters direktører ser et stort potentiale i sammenlægningen:

”Det nye forsknings- og analysecenter vil give nye spændende muligheder. Vi kommer til i fællesskab at skabe et inspirerende miljø med det bedste fra de to institutioner, forskning af høj kvalitet og et tæt samarbejde med kommuner og regioner, der vil sikre et stærk fokus på anvendelighed og relevans," siger Agi Csonka, direktør i SFI.

”Det nye center skal bidrage med solid viden til beslutningstagere og praktikere. Aktuelle analyser og praksisnær forskning skal understøtte udviklingen af velfærdsstaten. En stærkere enhed kan i endnu højere grad levere og formidle anbefalinger og inspiration, som kan bruges til at udvikle praksis”, siger KORA’s direktør Mickael Bech.

Samme opgaver, styrket faglighed

Det nye center skal beskæftige sig med de samme emneområder og typer af opgaver, som KORA og SFI har beskæftiget sig med hidtil.

Velfærdssamfundet og den offentlige sektors kerneopgaver bliver omdrejningspunktet for det nye center. Sammenlægningen vil sikre, at det nye center får endnu stærkere faglige miljøer indenfor centrale områder, som socialområdet, sundhedsområdet, beskæftigelse, uddannelse, offentlig innovation, økonomistyring og ledelse.

Ved en fusion vil det nye center overtage alle opgaver og forpligtelser fra SFI og KORA, så kunder og samarbejdspartnere vil ikke opleve nogen umiddelbar forandring. I overgangsperioden indtil den endelige fusion er på plads, vil SFI og KORA fungere som hidtil.

Fusionen er en del af finanslovsaftalen for 2017. Den endelige fusion afventer, at Folketinget reviderer lovgrundlaget for centret. Det nye center kommer til at ligge i København med en afdeling i Århus.

Søg på sfi.dk