SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI skal evaluere indsats for udsatte børnefamilier i Odense

Del

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet 20 millioner kroner til et projekt i Odense, der skal give en skræddersyet indsats til udsatte gravide og småbørnsfamilier. Projektet arbejder tværfagligt med at støtte forældrenes sundhed, trivsel, økonomi og netværk, og SFI skal sammen med SDU evaluere, om indsatsen gør en forskel for familierne.

Det kan være svært at give et lille barn alt, det har brug for, hvis man som far eller mor kæmper med misbrugsproblemer, psykisk sygdom, eller på andre måder mangler overblik og ressourcer i hverdagen. Et nyt projekt i Odense skal følge udsatte børnefamilier fra graviditet til skolestart og yde en tværfaglig, håndholdt indsats. Formålet er at give udsatte børn den bedst mulige start på livet.

Bredt samarbejde

Projektet udføres i samarbejde mellem Odense Kommune og Familieambulatoriet på Odense Universitetshospital samt række frivillige organisationer. I indsatsen tilbydes familierne en følgeperson, der kan guide dem til den nødvendige hjælp og støtte, både socialt og sundhedsmæssigt – fx i form af sundhedspleje, psykiatrisk hjælp, støtte til job og netværk eller familierådgivning.

Projektet løber i seks år og forventes at hjælpe ca. 480 børn og deres familier.

Tværfaglig evaluering

SFI skal sammen med Syddansk Universitet evaluere, om indsatsen gør en forskel for de udsatte børnefamilier. Der indsamles oplysninger fra familierne når de starter i projektet, når barnet er tre måneder og når det er fyldt 1 år. Forskerne vil både bruge spørgeskemaer, observation, videooptagelser og interviews for at indkredse, hvordan familierne oplever støtten.

For at give et sammenligningsgrundlag indsamles de samme oplysninger fra en kontrolgruppe af lignende familier i Odense, der modtager en almindelig tværfaglig indsats.

Ligesom indsatsen vil også evalueringen være tværfaglig, fortæller ph.d. Maiken Pontoppidan, der vil gennemføre SFI’s del af evalueringen:

”Samarbejdet mellem SFI og SDU bringer den sundhedsfaglige og samfundsfaglige forskning sammen, så vi kan se bredt på de forskellige aspekter af familiernes udvikling. Det er en væsentlig ambition for os, at den forskning, som understøtter udviklingen af en tværfaglig praksis, også bliver tværfaglig.”

Kontaktperson

Maiken Winther Pontoppidan

Forsker
Telefon 33 69 77 20 E-mail mpo@vive.dk

Søg på sfi.dk