SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI skal evaluere træning af skilte forældre

Del

Frem mod udgangen af 2018 skal SFI undersøge, om et samtale- og kursusforløb kan hjælpe skilte forældre med at forbedre deres samarbejdsrelation og mindske belastningen på børn.

43 procent af alle ægteskaber i Danmark går i opløsning. Det er belastende for det par, der bliver skilt, miljøet omkring dem og ikke mindst børnene. Forældreansvarsloven fra 2007 dikterer, at skilte forældre skal arbejde konstruktivt sammen om deres børn, men det kan være svært i en periode med mange følelser i spil.

Folketingets satspuljeudvalg har bevilget penge til et forsøgsprojekt i Statsforvaltningens afdelinger i Odense og Aabenraa, hvor forældre, der første gang henvender sig med en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær henvises til et samtale- og kursusforløb, der skal forbedre deres samarbejdsrelation og øge forældrenes forståelse for børns reaktioner i et skilsmisseforløb. Center for Familieudvikling har udviklet et samtale- og kursusforløb for forældre samt et undervisnings- og supervisionsforløb for Statsforvaltningens personale, der skal gennemføre projektet.  SFI evaluerer implementeringen af indsatsen og måler desuden effekten af indsatsen ved at sammenligne 1200 af de deltagende forældrepar med en kontrolgruppe af 600 forældre, der henvender sig til to andre afdelinger af Statsforvaltningen.

Formålet med projektet er at:

  • Mindske belastningen på børn
  • Mindske belastningen på forældre
  • Minimere antallet af sager, der genoptages i Statsforvaltningen og mindske antallet af sager, der ender i domstolssystemet
  • Skaffe viden om virksomme indsatser målrettet skilte forældre med samarbejdsvanskeligheder for at sikre god tilrettelæggelse af sagsbehandlingen og tilbud under og efter projektets udløb.

 Forældre sammen – hver for sig’ implementeres i Statsforvaltningen ved at:

  • Oprette en selvstændig enhed med 12 medarbejdere i Statsforvaltningen fordelt på en matrikel i Odense og en i Aabenraa
  • Opkvalificere medarbejderne gennem et 8-dages undervisningsforløb samt sidemandsoplæring i Statsforvaltningen i 2015
  • Supervisere medarbejdernes implementering af indsatsen gennem 4 halvårlige supervisionsdage i 2016 og 2017
  • Sikre medejerskab gennem 5 temadage i 2016, 2017 og 2018.

 Forældre bliver visiteret til projektet fra 1. januar 2016. Samtale- og kursusforløbet forventes gennemført i løbet af 5-7 uger.

 SFI leverer en delevalueringsrapport i slutningen af 2016 og en endelig evalueringsrapport i december 2018. Den samlede pris for projektet er 7,3 millioner kroner.

Søg på sfi.dk