SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI skal udvikle koncept for brug af data i folkeskolen

Del

Hvilke data er relevante at indsamle og anvende for at kunne give et klart billede af den enkelte elevs faglige og almene udvikling og trivsel? Det er det centrale spørgsmål i et nyt udviklingsprojekt, som SFI over det næste halvandet år skal gennemføre i samarbejde med en række andre forsknings- og analyseinstitutioner.

I løbet af et skoleår genereres der store mængder data om den enkelte elevs faglige niveau, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker både via nationale tests, prøver og trivselsmålinger, men også, når eleverne bruger digitale læremidler i undervisningen, som fx Bookbites og MatematikFessor. Hertil kommer de data, der lagres på læringsplatforme som fx MeeBook og MinUddannelse, der med aftalen om det fælles Brugerportalinitiativ for folkeskolen snart bliver udbredt til alle landes folkeskoler.

Et nyt udviklingsprojekt sætter nu fokus på, hvordan disse mange informationer bedst kan indgå i lærernes og det pædagogiske personales arbejde med at følge og vurdere den enkelte elevs udvikling med henblik på at sikre hver enkelt elev den bedst mulige undervisning.

”En gylden mulighed”

SFI gennemfører projektet i samarbejde med Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (KU). Seniorforsker på SFI, Chantal Pohl Nielsen fortæller:

”Alle de mange data skaber i princippet en gylden mulighed for at understøtte den enkelte elevs udvikling, fx ved at synliggøre, hvor det går godt eller mindre godt og dermed flage, hvor og hvornår der er behov for øget opmærksomhed på den enkelte elev eller på klassen som helhed. Målet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at understøtte og kvalificere skolernes brug af de mange data, der i forvejen indsamles. Dvs. at undersøge, hvilke data, der er relevante i hvilke sammenhænge, hvad de bør sammenlignes med, og også hvordan man visuelt kan arbejde med dem, så de bliver brugbare for lærere, pædagoger, elever og forældre.”

Det pædagogiske personale skal inddrages

Projektet skal bl.a. udvikle et konkret forslag til et visuelt værktøj, som en række lærere og pædagoger kan afprøve i forskellige situationer og give feedback på i løbet af projektet.

 ”Lærerne har altid brugt forskellige former for målinger, vurderinger og observationer af deres elevers standpunkt, faglige udvikling og trivsel, og formålet med dette projekt er at understøtte og systematisere det arbejde. Derfor er det en helt afgørende del af projektet, at det pædagogiske personale inddrages og løbende giver feedback på udviklingsarbejdet”, slutter Chantal Pohl Nielsen.

Der vil løbende blive offentliggjort resultater af projektet, som forventes at være afsluttet ved udgangen af 2017.

Kontaktperson

Chantal Nielsen

Seniorforsker
Telefon 33 69 77 55 E-mail cpn@vive.dk

Søg på sfi.dk