SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI skal undersøge vold mod etniske minoritetskvinder

Del

Meget forskning tyder på, at etniske minoritetskvinder oftere udsættes for vold i familien end etnisk danske kvinder, men der er begrænset viden om fænomenet. Det skal et nyt forskningsprojekt fra SFI, støttet af Offerfonden, rette op på.

Seniorforsker Anika Liversage fra SFI har fået en bevilling fra Offerfonden på 1 mio. kr. til projektet Etniske minoritetskvinder og vold i nære relationer.

Meget forskning tyder på, at andelen af etniske minoritetskvinder, der oplever vold i nære relationer, er større end blandt etnisk danske kvinder. Alligevel er fænomenet underbelyst, og der mangler viden om, hvordan forhold som uddannelse, arbejde, opholdsstatus i Danmark, migrationsbaggrund og familieforhold påvirker kvindernes risiko for at blive ramt af vold, og deres muligheder for at forlade en voldelig relation. Formålet med projektet er at belyse disse emner. 

Projektet vil tage udgangspunkt i kvalitative interviews og fokusgrupper med både etniske minoritetskvinder og de fagprofessionelle, der møder kvinderne, ligesom Anika Liversage vil trække på materiale fra sin tidligere forskning på området. 

Det er ambitionen, at projektet vil skabe et vidensgrundlag, som kan bidrage til at kvalificere den sociale indsats til gavn for voldsramte etniske minoritetskvinder og deres børn. Udover en videnskabelig produktion vil projektet derfor også munde ud i en rapport til danske praktikere på området, som forventes at udkomme i 2019.

Kontaktperson

Anika Liversage

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 57 E-mail ani@sfi.dk

Søg på sfi.dk