SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI undersøger trivslen blandt adopterede børn

Del

Vi ved meget lidt om, hvordan det går den samlede gruppe af adoptivbørn set over et længere åremål. Det gør SFI nu noget ved.

Hvordan klarer adopterede børn sig på langt sigt i forhold til uddannelse, social tilpasning, helbredsmæssigt og i forhold til mentale og følelsesmæssige udfordringer?

Det er det overordnede spørgsmål i et nyt SFI-projekt.

For at finde et svar på det spørgsmål vil vi sammenligne børn, der er adopteret i 1985-89, med børn adopteret 1990-94, og også sammenligne børnene med deres jævnaldrende, der ikke er adopterede. Alle børn født 1985-89 og 1990-94 følges år for år mindst frem til 1. januar 2013 for at undersøge langtidskonsekvenserne af adoptionerne. Dette giver mulighed for at belyse, om de adopterede, som er født herhjemme eller i udlandet, får en anden udvikling end deres jævnaldrende – også når man tager højde for en lang række risikoforhold, der erfaringsmæssigt er kendt for at belaste barndommen. I den forbindelse inddrages sammenligninger med børn, der anbringes uden for hjemmet, samt fra etniske minoritetsgrupper, der ligesom de udenlandsk adopterede må skifte kulturelt miljø.

Derudover vil vi foretage kvalitative dybdeinterviews med et mindre antal børn, der er adopterede og deres familier (for eksempel adoptivforældre) og dermed komme tættere på nogle af de identitetsmæssige udfordringer, som vi kender til fra andre studier.

Undersøgelsen formidles ved en forskningsrapport og en videnskabelig artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift samt i den hjemlige fagpresse. Resultaterne offentliggøres endvidere i magasinet ’Social Forskning’, der udgives af SFI. Projektet forventes afsluttet primo 2017.

Søg på sfi.dk