SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Sproget kan hæmme indvandreres kontakt med danske kolleger

Del

Arbejde betragtes ofte som den direkte vej til integration af ikke-vestlige indvandrere. Mange indvandrere i arbejde oplever dog, at sproglige barrierer gør det svært at skabe kontakt til deres danske kolleger. Et nyt SFI Tema udforsker sprogets betydning for social integration.

Niveauet af danskkundskaber blandt indvandrere og efterkommere i job har stor betydning for deres chancer for social integration på arbejdspladsen – dvs. udvikling af sociale relationer mellem indvandrere og danskere. Det viser et nyt SFI Tema, der bl.a. trækker på interviews med medarbejdere på to multietniske arbejdspladser.

Temaet viser bl.a., at dårlige danskkundskaber hæmmer den sociale kommunikation mellem arbejdskolleger, fordi det fx vanskeliggør smalltalk og samtaler om personlige forhold. Omvendt har det også betydning, hvordan de danske medarbejdere kommunikerer. Jo mere etnisk danske kolleger benytter sig af indforstået sprogbrug – fx jargon, humor, ironi mv. – desto sværere bliver det for kolleger med en anden etnisk og sproglig baggrund at forstå dem.

Fakta

publikation Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen
Forfattere Frederik Thuesen
Emner Integration, Etniske minoriteter, Inklusion, Indvandrere
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked
Kontaktperson

Frederik Thuesen

Seniorforsker, Forskningsleder
DIREKTE 33 48 08 60 E-MAIL frt@vive.dk

Søg på sfi.dk