SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Stadig social ulighed i søgning til uddannelse

Del

Danmark er blandt de lande i verden, der investerer mest i uddannelsessystemet. Ikke desto mindre er der stadig vedvarende og betydelige uligheder i, hvem der opnår uddannelse. Børn fra ressourcestærke familier får langt oftere en lang uddannelse end børn fra ressourcesvage familier – og hver femte unge gennemfører slet ikke en ungdomsuddannelse. Det viser et nyt SFI Tema, som tager temperaturen på de seneste fem årtiers udvikling i uddannelsesmobiliteten i Danmark.

Et nyt SFI Tema stiller skarpt på uddannelsesmobiliteten i Danmark siden 1960’erne – dvs. udviklingen i, hvorvidt børn opnår en højere, tilsvarende eller lavere uddannelse end deres forældre. Temaet kortlægger og beskriver mønstrene i uddannelsesmobiliteten i Danmark, giver et overblik over dansk forskning på området og supplerer med egne analyser af registerdata.

Temaet viser, at uddannelsesniveauet blandt den danske befolkning er steget markant siden 1960’erne, og at flere unge fra ikke-boglige hjem (dvs. faglærte eller ufaglærte forældre) har fået en videregående uddannelse. Imidlertid opnår børn fra ressourcestærke familier stadig langt oftere en lang videregående uddannelse end børn fra mindre ressourcestærke familier. Samtidig er det stadig en udfordring at mindske størrelsen af restgruppen – dvs. de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

Temaet konkluderer derfor, at der er mange gode grunde til at styrke og befæste den høje kvalitet i dagtilbud, skoler, og øvrige uddannelsesinstitutioner der, også internationalt set, gør at børns færdigheder i Danmark afhænger mindre at deres sociale baggrund end andre steder.

Fakta

publikation Uddannelsesmobilitet i Danmark
Forfattere Jens-Peter Thomsen, Stefan Bastholm Andrade
Emner Skole og uddannelse, Social arv
Forskningsemne Skole og uddannelse
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk

Søg på sfi.dk