SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

Udsatte familier får hjælp til at støtte hinanden

Del

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 39,5 mio. kr. til projektet ’Familier hjælper familier’, som KFUM's Sociale Arbejde står bag. SFI og Center for Frivilligt Socialt arbejde er involveret i projektet med at indsamle viden og erfaringer omkring inddragelsen af civilsamfundet i det sociale arbejde samt grundigt dokumentere effekten af projektets indsats og metoder.

Målet for projektet er over de kommende år at etablere 175 familieklubber, hvor udsatte familiers sociale bæredygtighed bliver styrket gennem en målrettet indsats baseret på etablering af nye, tillidsfulde relationer mellem både ressourcesvage og ressourcestærke familier – og frivillige. Mere end 1500 familier vil få muligheden for at være med og gennem leg, spisefællesskaber og hjælp til dagligdagens forskellige udfordringer få støtte i trygge fællesskaber.

”Familier hjælper familier” rummer en række nye og interessante samarbejdsrelationer mellem det socialfaglige felt og de frivillige foreninger, hvor familier i mødet med andre familier kan få nye, styrkede tilknytninger. Vi skal undersøge effekten af det møde i projektet”, siger forskningschef Mette Deding fra SFI.

”Vi ser fra vores øvrige forskning på familie- og socialområdet, at netop stærke relationer kan hjælpe socialt udsatte familier på banen. Familien er udgangspunktet for en tryg opvækst, og derfor rummer projektet store perspektiver, når det handler om, hvordan familier gensidigt kan hjælpe hinanden,” siger Mette Deding. Donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond er en del af Støttefondens sociale initiativ, hvor fonden har øremærket 750 mio. kr. til det sociale område.

Kontaktperson

Mette Deding

Telefon 33 48 08 85 E-mail mcd@vive.dk

Søg på sfi.dk