SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ældre har forskellige behov for digital hjælp

Del

Jo mere fortrolige ældre er med deres computer, des mere åbne er de for at bruge den til kontakt med myndighederne. Det viser en ny SFI-rapport, som også peger på, at ældre – ligesom resten af befolkningen – er meget forskellige i deres brug af it. Derfor bør hjælpen til dem også differentieres, påpeger forskerne.

Jo mere du øver dig, jo nemmere bliver det. Det gælder også for ældres brug af computere til at kontakte myndigheder, ordne bankforretninger osv. En ny rapport fra SFI viser, at selvom der er sammenhæng mellem alder, uddannelsesniveau og holdning til it, så er det først og fremmest erfaringen med it, der gør udslaget for, om ældre danskere bruger offentlige, digitale løsninger. Størstedelen af danskere over 58 år har adgang til it og bruger det flittigt, viser rapporten, men 1 ud af 4 får hjælp til det. Særligt folk over 74 år med korte uddannelser mangler erfaring med it, og cirka 1 ud af 5 ældre bruger slet ikke fx mail, NemID eller netbank.

Tre grupper

Forskerne peger dog også på, at ældre danskere er lige så indbyrdes forskellige som resten af os, når det kommer til it-brug. Rapporten deler de ældre op i tre grupper – de udfordrede, de servicebevidste og de fortrolige – som både har forskellige erfaringer med og holdninger til brugen af it. Og selvom rapporten viser, at erfaring generelt fører til mere it-brug, er der stadig mange ældre, som er kritiske overfor de offentlige, digitale løsninger. De ser det som en ulempe, at de mister den personlige kontakt med myndighederne.

Det går begge veje

”Det er vigtigt at huske, at der både er erfaringer og holdninger på spil her. Digitalisering handler ikke bare om at lære vrangvillige ældre at bruge en computer – det er også nødvendigt at differentiere hjælpen i forhold til de ældres holdninger, og ikke mindst at udvikle digitale løsninger, der kan imødekomme nogle af de bekymringer, de ældre har i forhold til den personlige kontakt,” understreger seniorforsker og medforfatter Anu Siren.

Fakta

publikation Ældre og digitalisering
Forfattere Anu Siren, Sine Grønborg Knudsen
Emner Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk