SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Økonomisk fattige må give afkald på det, som er almindeligt for andre

Del

Hvis man er økonomisk fattig i Danmark, betyder det typisk ikke, at man mangler mad på bordet eller tøj på kroppen. Men økonomisk fattigdom har stor betydning for, om man må give afkald på goder og aktiviteter, der er almindelige for de fleste danskere.

SFI’s nye undersøgelse, Fattigdom og afsavn, viser, at der er stor forskel på, hvor slemt det står til blandt økonomisk fattige danskere: 21 pct. siger, at de ikke har afsavn på nogen af de 49 indikatorer, forskerne måler på – fx mad, tøj, bolig, internet eller sociale aktiviteter – mens 32 pct. har afsavn på 10 eller flere af indikatorerne.

En del af de økonomisk fattige må give afkald på helt basale ting. 16 pct. af de økonomisk fattige har i perioder ikke råd til tre måltider om dagen. 15 pct. køber ikke lægeordineret medicin, fordi de mangler penge. 42 pct. kommer ikke til tandlægen, fordi det er for dyrt for dem.

Få børn lider mange afsavn

Undersøgelsen viser også, at selv om børn i økonomisk fattige familier lider flere afsavn end børn i familier med flere penge, så er omfanget af afsavn blandt børn i fattige familier ikke markant. Forskerne vurderer, at det kan skyldes, at mange sociale ydelser er rettet mod børnefamilier, og at forældrene i fattige familier prioriterer børnenes behov over deres egne. Der er tegn på, at børn i økonomisk fattige indvandrerfamilier har flere afsavn end deres danske jævnaldrende.

Økonomisk fattigdom spiller sammen med andre problemer

SFI’s undersøgelse viser også, at der er et komplekst samspil mellem økonomisk fattigdom, afsavn og andre sociale problemstillinger. Det er i særlig grad enlige uden hjemmeboende børn, folk på kontanthjælp samt personer med psykisk sygdom eller misbrug, der har mange og betydelige afsavn.

”Den økonomiske fattigdom er kun en del af udfordringen for de mest udsatte borgere. Men det er en meget vigtig del, for det kan virke som en katalysator for andre problemer,” siger forsker Lars Benjaminsen, der står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen er finansieret af satspuljen og Social- og Indenrigsministeriet.

Fakta

publikation Fattigdom og afsavn
Forfattere Lars Benjaminsen, Morten Holm Enemark, Jesper Fels Birkelund
Emner Udsatte grupper, Kontanthjælp, Marginalisering, Ulighed
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktperson(er)

Lars Benjaminsen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 10 E-MAIL lab@sfi.dk

Søg på sfi.dk