SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Agi Csonka bliver formand for nyt råd for børn

Del

SFI’s administrerende direktør bliver den første formand for det nye Råd for Børns Læring. Opgaven bliver at rådgive på tværs om læring og trivsel for børn i dagtilbud og skole.

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, der afløste det tidligere Skoleråd ved årsskiftet. Og i dag har undervisningsministeren udpeget det nye formandskab, som får Agi Csonka i spidsen.

Rådet skal rådgive relevante ministre om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevers faglige udbytte i skolen samt om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.

”Rådet skal sikre, at fokus for alle de bestræbelser, vi gør på dagtilbuds- og skoleområdet handler om børns læring og trivsel. Det gælder i ministerierne, i kommunerne, på lærerværelserne og ikke mindst på rød stue og i klasseværelset. Det er slet ikke så let, som det lyder. Men det er en vigtig opgave, og jeg glæder jeg mig til at komme i gang,” siger Agi Csonka.

Rådet skal også vurdere skolers og dagtilbuds evne til at bekæmpe børns negative sociale arv, at øge integrationen af børn med anden etnisk baggrund end dansk og inklusion af børn med særlige behov.

”Jeg synes, at det er meget positivt, at vi også skal forholde os til inklusion og den negative sociale arv. Det er helt uacceptabelt, at vi i et land som Danmark, der har alle forudsætninger for at sætte tidligt ind og give lige muligheder for alle børn, alligevel taber så mange børn og unge,” siger den nye formand.

Ud over Agi Csonka vil rådets formandskab bestå af rektor Stefan Hermann, dagtilbudsleder Fie Lademann, forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, skoleleder Gitte Reimann, professor Charlotte Ringmose og børne- og kulturdirektør Anders-Peter Østergaard. 

Søg på sfi.dk