SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Akutpakken har givet jobcentre og a-kasser nye værktøjer

Del

En personlig jobformidler og muligheden for fælles møder mellem jobsøger, a-kasse og jobcenter er blandt de gode tiltag i akutpakken, mener ansatte på jobcentre og a-kasser. Men der er også udfordringer forbundet med pakken, viser en ny SFI-rapport.

En ny rapport fra SFI belyser akutpakkens og dagpengereformens betydning for ansatte i jobcentre og a-kasser. Rapporten er finansieret af Beskæftigelsesrådets centrale pulje og bygger på interview med 38 ansatte i både jobcentre og a-kasser.

Positive erfaringer med nye jobformidlere

En del ansatte i jobcentrene fortæller, at de har fået et godt værktøj i den personlige jobformidler, som har til opgave at fokusere specifikt på de ledige, der er sidst i deres dagpengeperiode. Det har givet et større fokus på den enkelte borger.

Akutpakken giver den ledige mulighed for at bede om en fælles samtale med a-kassen og jobcentret – til gavn for både den ledige og samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser, mener en del af de interviewede medarbejdere.

For lidt og for sent

Flere medarbejdere gør dog også opmærksom på problemer. De påpeger eksempelvis, at lovgivningen kom for sent og har givet for kort tid til at indføre ændringerne. Nogle fortæller, at de – allerede før akutpakken blev indført – havde fokus på de ledige, der var på vej ud af dagpengesystemet. De oplever derfor, at akutpakken kun har haft en beskeden effekt på arbejdsgangen på deres arbejdsplads.

Få job og manglende motivation

Nogle medarbejdere oplever, at regelændringerne har gjort, at nogle ledige nu er mindre motivererede for at søge job, fordi de forventer igen at blive hjulpet af ny lovgivning. Samtidig oplever andre medarbejdere, at deres indsats for de ledige er blevet vanskeligere, fordi jobåbningerne er få.

Fakta

publikation Halvering af dagpengeperioden og akutpakken
Forfattere Klara Nilsson, Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet, Velfærdssamfundet, Arbejdsudbud, Beskæftigelse, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk