SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Anbragte unge er bagud i skolen

Del

Unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig ofte dårligt i skolen. Over halvdelen får specialundervisning, og en stor del er bagud i skolen. Alligevel forventer mange anbragte unge at opnå en mellemlang videregående uddannelse, viser SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn.

SFI følger alle børn født i 1995, der er eller tidligere har været anbragt udenfor hjemmet. Den nye undersøgelse viser, at det især er vanskeligt for de unge 15-årige at få de nødvendige skolefærdigheder, der skal sikre deres fremtid.

Bagud i forhold til jævnaldrende

De anbragte unge har generelt svært ved at holde trit med deres jævnaldrende, når det gælder skolen. Flere er startet sent – over halvdelen har ikke nået 9. klasse som 15-årige. Især de unge på døgninstitution har svært ved at følge undervisningen. Over halvdelen af de anbragte unge får specialundervisning. Cirka 5 procent af de anbragte unge modtager slet ikke undervisning.

Glade for skolen

Der er dog positive tegn at spore. Til trods for deres vanskeligheder har størstedelen af de anbragte unge et positivt syn på deres skole, som de godt kan lide. Undersøgelsen viser også, at når der tages højde for de unges familiebaggrund, så forventer de anbragte unge i højere grad end andre unge at få mellemlang videregående uddannelse.

Behov for massive indsatser

Undersøgelsen viser også, at mange af de unge har alvorlige psykiske og adfærdsmæssige problemer: Flere viser tegn på depression eller har skadet sig selv, og mange har et problematisk fokus på mad og vægt. Hvis de unge, som serviceloven fordrer, skal sikres en ordentlig overgang til voksenlivet, er der brug for massive indsatser for at fastholde dem i uddannelsessystemet og væk fra misbrug og kriminalitet.

Fakta

publikation Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer
Forfattere Mette Lausten, Dines Andersen, Peter Rohde Skov, Alva Albæk Nielsen
Emner Børn og unge, Familie, Skole og uddannelse, Udsatte grupper, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Skolegang, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk