SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Anbragte unge savner kontakt til familie

Del

Genanbringelser, manglende kontakt til søskende og bedsteforældre, dårligt helbred, overgreb og mobning er nogle af de udfordringer, som 15-årige anbragte kæmper med.

Denne rapport handler om en af de mest udsatte dele af den danske børnebefolkning – nemlig børn, der er eller tidligere har været anbragt uden for hjemmet. På baggrund af SFI’s forløbsundersøgelse af alle børn født i 1995 sætter rapporten bl.a. fokus på anbringelsesforløb, anbragte unges relationer og netværk, sundhed og overgreb.

Savner kontakt til søskende og bedsteforældre

Halvdelen af de anbragte 15-årige synes ikke, at de ser nok til deres søskende og bedsteforældre. ”Relationen til familien er en værdifuld ressource for unge generelt. For anbragte unge går disse relationer ofte tabt, når det gælder søskende og bedsteforældre. Tabte relationer i barndommen kan være svære at genetablere som voksen,” forklarer Mette Lausten, der har været med til at lave undersøgelsen.

1 ud af 5 bliver genanbragt

Knap hver femte 15-årig har oplevet at blive genanbragt efter at have været hjemme i en periode. Dette kunne tyde på, at de unge i flere tilfælde hjemgives til forældre, der ikke har ressourcerne til at tage sig af dem, eller at unge hjemgives med problemer, som familien ikke kan håndtere.

Men der er også godt nyt i rapporten. Langt de fleste har nemlig som 15-årig kun oplevet få skift i deres anbringelsesforløb. ”Det vil sige, at anbringelsesforløbene ikke er så turbulente, som hidtil antaget,” vurderer Mette Lausten.

Rapporten peger også på problemer med fx mobning, overgreb og dårligt helbred. De mange belastninger er medvirkende til, at unge anbragte ikke altid har overskuddet til at tænke på uddannelse og fremtiden. ”Men det er samtidig faktorer, det er muligt at have fokus på at forandre i arbejdet med unge anbragte,” påpeger Mette Lausten.

Rapporten er den anden SFI-rapport om 15-årige anbragte fra SFI’s Forløbsundersøgelse af anbragte børn. Den første udkom i 2013 (Lausten m.fl., 2013). 

Fakta

publikation Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer - del II
Forfattere Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fuglsang Olsen, Alva Albæk Nielsen, Tea Torbenfeldt Bengtsson
Emner Børn og unge, Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk