SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Antallet af hjemløse vokser stadigt

Del

Den generelle stigning i hjemløsheden i Danmark fortsætter. Især flere og flere unge i slutningen af 20’erne bliver hjemløse. Der er også sket en stigning blandt personer i 50’erne, der ikke har en bolig. Antallet af psykisk syge, der står uden hjem, er også stigende.

Der er 6.138 hjemløse personer i Danmark, viser SFI’s seneste kortlægning. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, og det svarer til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.

Voksende problem blandt 25-29-årige

Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de 25-29 årige. I 2015 blev der registreret 799 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 pct. Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013.

Flere med en psykisk sygdom

Hjemløshed er sjældent det eneste problem, faktisk er 4 ud af 5 enten psykisk syge eller har et misbrug. Siden 2009 er andelen af hjemløse med en psykisk lidelse steget fra 37 pct. til 49 pct. i 2015.

Næsten 8 ud af 10 hjemløse er mænd, og en femtedel af de hjemløse har en anden baggrund end dansk. Andelen med indvandrerbaggrund blandt de hjemløse er meget høj i storbyerne; 36 pct. af de hjemløse i Aarhus og 30 pct. i København er indvandrere eller efterkommere.

Mangel på boliger og behov for bedre social støtte

Stigende boligmangel rammer de socialt udsatte grupper hårdt – både blandt unge og ældre. Samtidig har hjemløse borgere brug for social støtte, hvis de flytter i egen bolig. ”Vi skal være bedre til at bruge de støttemetoder, som vi ved virker, og giver hjemløse borgere den hjælp, de har behov for,” siger forsker Lars Benjaminsen, der har lavet undersøgelsen.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet.

Fakta

publikation Hjemløshed i Danmark 2015
Forfattere Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
Emner Udsatte grupper, Efterkommere, Indvandrere, Hjemløshed, Marginalisering
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk