SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Arbejdsgivere mangler hjælp til at støtte sygemeldte

Del

En dansker, der er sygemeldt med en arbejdsskade, har en større chance for at komme tilbage på jobbet, hvis arbejdspladsen gør en indsats for sagen. Men virksomhederne føler sig meget alene med den opgave, viser ny forskning fra SFI.

 


En ny rapport fra SFI bekræfter, at arbejdsgiverens indsats er afgørende for, om en tilskadekommen medarbejder kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller havner på overførselsindkomst. Men rapporten viser også, at virksomhederne har brug for mere støtte fra fagfolk for at kunne løfte opgaven.

Mangler kontakt til jobcentrene

Forskerne bag rapporten har bl.a. interviewet ledere og medarbejdere på syv virksomheder, som har erfaringer på området. Virksomhederne gør alle en stor indsats for tilskadekomne medarbejdere, men understreger også, at man føler sig noget alene med opgaven.

Særligt efterlyser virksomhederne hjælp fra jobcentrene til fx at udarbejde en fastholdelsesplan for den tilskadekomne medarbejder og afklare, hvilke arbejdsopgaver vedkommende kan påtage sig fremover.

Men også internt på arbejdspladserne kan der mangle et beredskab på området. Det er fx væsentligt at lave klare aftaler om, hvem der gør hvad, når en medarbejder sygemeldes med en arbejdsskade. Der skal følges op på det, der forårsagede skaden, og medarbejderens muligheder efter sygemeldingen skal afklares. Her skal både den sygemeldte, kollegerne og den nærmeste leder inddrages – og meget gerne også jobcentret, hvis man spørger virksomhederne.

Rammerne er ikke på plads

”Rapporten viser, at arbejdsgiverne gerne vil udfylde den vigtige rolle, de har i fastholdelsesprocessen – men også, at man både internt og eksternt mangler de fornødne rammer og værktøjer”, siger seniorforsker Helle Holt.

Rapporten er bestilt af Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen.

Fakta

publikation Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere
Forfattere Helle Holt, Klara Nilsson
Emner Arbejdsmarkedet, Sygefravær, Sygefravær, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk